The Message

Psalm 85

A Korah Psalm

11-3 God, you smiled on your good earth!
    You brought good times back to Jacob!
You lifted the cloud of guilt from your people,
    you put their sins far out of sight.
You took back your sin-provoked threats,
    you cooled your hot, righteous anger.

4-7 Help us again, God of our help;
    don’t hold a grudge against us forever.
You aren’t going to keep this up, are you?
    scowling and angry, year after year?
Why not help us make a fresh start—a resurrection life?
    Then your people will laugh and sing!
Show us how much you love us, God!
    Give us the salvation we need!

8-9 I can’t wait to hear what he’ll say.
    God’s about to pronounce his people well,
The holy people he loves so much,
    so they’ll never again live like fools.
See how close his salvation is to those who fear him?
    Our country is home base for Glory!

10-13 Love and Truth meet in the street,
    Right Living and Whole Living embrace and kiss!
Truth sprouts green from the ground,
    Right Living pours down from the skies!
Oh yes! God gives Goodness and Beauty;
    our land responds with Bounty and Blessing.
Right Living strides out before him,
    and clears a path for his passage.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.