The Message

Psalm 83

An Asaph Psalm

11-5 God, don’t shut me out;
    don’t give me the silent treatment, O God.
Your enemies are out there whooping it up,
    the God-haters are living it up;
They’re plotting to do your people in,
    conspiring to rob you of your precious ones.
“Let’s wipe this nation from the face of the earth,”
    they say; “scratch Israel’s name off the books.”
And now they’re putting their heads together,
    making plans to get rid of you.

6-8 Edom and the Ishmaelites,
    Moab and the Hagrites,
    Gebal and Ammon and Amalek,
    Philistia and the Tyrians,
    And now Assyria has joined up,
    Giving muscle to the gang of Lot.

9-12 Do to them what you did to Midian,
    to Sisera and Jabin at Kishon Brook;
They came to a bad end at Endor,
    nothing but dung for the garden.
Cut down their leaders as you did Oreb and Zeeb,
    their princes to nothings like Zebah and Zalmunna,
With their empty brags, “We’re grabbing it all,
    grabbing God’s gardens for ourselves.”

13-18 My God! I’ve had it with them!
    Blow them away!
Tumbleweeds in the desert waste,
    charred sticks in the burned-over ground.
Knock the breath right out of them, so they’re gasping
    for breath, gasping, “God.”
Bring them to the end of their rope,
    and leave them there dangling, helpless.
Then they’ll learn your name: “God,”
    the one and only High God on earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos