The Message

Psalm 83

An Asaph Psalm

11-5 God, don’t shut me out;
    don’t give me the silent treatment, O God.
Your enemies are out there whooping it up,
    the God-haters are living it up;
They’re plotting to do your people in,
    conspiring to rob you of your precious ones.
“Let’s wipe this nation from the face of the earth,”
    they say; “scratch Israel’s name off the books.”
And now they’re putting their heads together,
    making plans to get rid of you.

6-8 Edom and the Ishmaelites,
    Moab and the Hagrites,
    Gebal and Ammon and Amalek,
    Philistia and the Tyrians,
    And now Assyria has joined up,
    Giving muscle to the gang of Lot.

9-12 Do to them what you did to Midian,
    to Sisera and Jabin at Kishon Brook;
They came to a bad end at Endor,
    nothing but dung for the garden.
Cut down their leaders as you did Oreb and Zeeb,
    their princes to nothings like Zebah and Zalmunna,
With their empty brags, “We’re grabbing it all,
    grabbing God’s gardens for ourselves.”

13-18 My God! I’ve had it with them!
    Blow them away!
Tumbleweeds in the desert waste,
    charred sticks in the burned-over ground.
Knock the breath right out of them, so they’re gasping
    for breath, gasping, “God.”
Bring them to the end of their rope,
    and leave them there dangling, helpless.
Then they’ll learn your name: “God,”
    the one and only High God on earth.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!
Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,
nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.
Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.
Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.
Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.
Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,
Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.
Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.[a]

Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.
10 Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.
11 Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.
12 Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13 O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.
14-15 Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.
16 Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.
17 Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!
18 Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Notas al pie

  1. 83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.