The Message

Psalm 83

An Asaph Psalm

11-5 God, don’t shut me out;
    don’t give me the silent treatment, O God.
Your enemies are out there whooping it up,
    the God-haters are living it up;
They’re plotting to do your people in,
    conspiring to rob you of your precious ones.
“Let’s wipe this nation from the face of the earth,”
    they say; “scratch Israel’s name off the books.”
And now they’re putting their heads together,
    making plans to get rid of you.

6-8 Edom and the Ishmaelites,
    Moab and the Hagrites,
    Gebal and Ammon and Amalek,
    Philistia and the Tyrians,
    And now Assyria has joined up,
    Giving muscle to the gang of Lot.

9-12 Do to them what you did to Midian,
    to Sisera and Jabin at Kishon Brook;
They came to a bad end at Endor,
    nothing but dung for the garden.
Cut down their leaders as you did Oreb and Zeeb,
    their princes to nothings like Zebah and Zalmunna,
With their empty brags, “We’re grabbing it all,
    grabbing God’s gardens for ourselves.”

13-18 My God! I’ve had it with them!
    Blow them away!
Tumbleweeds in the desert waste,
    charred sticks in the burned-over ground.
Knock the breath right out of them, so they’re gasping
    for breath, gasping, “God.”
Bring them to the end of their rope,
    and leave them there dangling, helpless.
Then they’ll learn your name: “God,”
    the one and only High God on earth.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 83

Israels fjender

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, sid ikke bare dér,
    vær ikke så passiv og tavs!
Hør, hvor dine fjender larmer.
    Se, hvor dine modstandere knejser.
De lægger snedige planer mod dit folk,
    udtænker ondt mod dem, du holder af.
„Lad os udslette hele folket,” siger de,
    „så Israel forsvinder totalt.”
De enes om en plan
    og slutter pagt imod dig,
beduiner fra Edom og Moab,
    ishmaelitter sammen med hagritter,
geballitter, ammonitter og amalekitter,
    filistre og folk fra Tyrus.
Selv Assyrien har sluttet sig til dem,
    de støtter nu Lots efterkommere.
10 Gør med dem, som du gjorde med midjanitterne.
    Du slog jo Sisera og Jabin ved Kishonfloden,[a]
11 de blev tilintetgjort ved En-Dor,
    deres kroppe rådnede på slagmarken.
12 Lad det gå deres ledere som Oreb og Ze’eb,
    deres fyrster som Zeba og Zalmunna.
13 De sagde: „Lad os erobre Guds græsgange
    og gøre dem til vores!”
14 Min Gud, lad dem blive som visne tidsler,
    som avner, der flyver bort i vinden.
15 Som ild, der æder sig gennem skoven,
    som flammer, der sætter bjerge i brand,
16 skal dit stormvejr forfølge dem,
    din hvirvelvind forfærde dem.
17 Lad dem blive ydmyget så dybt,
    at de forstår, hvem du er, Herre.
18 Gør dem skamfulde og skrækslagne,
    lad dem få en frygtelig død.
19 Vis dem, at du er Herren, den Almægtige,
    som hersker over hele jorden.

Notas al pie

  1. 83,10 Se Dommerbogen 4-8.