The Message

Psalm 82

An Asaph Psalm

1God calls the judges into his courtroom,
    he puts all the judges in the dock.

2-4 “Enough! You’ve corrupted justice long enough,
    you’ve let the wicked get away with murder.
You’re here to defend the defenseless,
    to make sure that underdogs get a fair break;
Your job is to stand up for the powerless,
    and prosecute all those who exploit them.”

Ignorant judges! Head-in-the-sand judges!
    They haven’t a clue to what’s going on.
And now everything’s falling apart,
    the world’s coming unglued.

6-7 “I commissioned you judges, each one of you,
    deputies of the High God,
But you’ve betrayed your commission
    and now you’re stripped of your rank, busted.”

O God, give them their just deserts!
    You’ve got the whole world in your hands!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.[a]

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar[b]

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.

Notas al pie

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34