The Message

Psalm 8

A David Psalm

1God, brilliant Lord,
    yours is a household name.

Nursing infants gurgle choruses about you;
    toddlers shout the songs
That drown out enemy talk,
    and silence atheist babble.

3-4 I look up at your macro-skies, dark and enormous,
    your handmade sky-jewelry,
Moon and stars mounted in their settings.
    Then I look at my micro-self and wonder,
Why do you bother with us?
    Why take a second look our way?

5-8 Yet we’ve so narrowly missed being gods,
    bright with Eden’s dawn light.
You put us in charge of your handcrafted world,
    repeated to us your Genesis-charge,
Made us lords of sheep and cattle,
    even animals out in the wild,
Birds flying and fish swimming,
    whales singing in the ocean deeps.

God, brilliant Lord,
    your name echoes around the world.

Het Boek

Psalmen 8

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

Here, onze God,
de majesteit en glorie van uw naam
vullen de gehele aarde
en de hemelen vloeien ervan over.
U hebt de kleine kinderen geleerd
U volmaakt te prijzen.
Hun voorbeeld zal uw vijanden
en hen die op wraak zinnen,
beschaamd doen staan
en tot zwijgen brengen!
Als ik ʼs nachts omhoog kijk naar de hemel
en het werk van uw handen zie,
de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de mens,
dat U zoveel om hem geeft?
Wat is een mensenkind
dat U Zich om hem bekommert?
En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven,
U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer.
U hebt hem zelfs het beheer gegeven
over alles wat U hebt gemaakt,
alles staat onder zijn gezag:
alle schapen en runderen
en andere dieren in het veld,
de vogels in de lucht
en de vissen en andere wezens in de zee.
10 O Here, onze God,
de majesteit en glorie van uw naam
vullen de hele aarde!