The Message

Psalm 75

An Asaph Psalm

1We thank you, God, we thank you—
    your Name is our favorite word;
    your mighty works are all we talk about.

2-4 You say, “I’m calling this meeting to order,
    I’m ready to set things right.
When the earth goes topsy-turvy
    And nobody knows which end is up,
I nail it all down,
    I put everything in place again.
I say to the smart alecks, ‘That’s enough,’
    to the bullies, ‘Not so fast.’”

5-6 Don’t raise your fist against High God.
    Don’t raise your voice against Rock of Ages.
He’s the One from east to west;
    from desert to mountains, he’s the One.

7-8 God rules: he brings this one down to his knees,
    pulls that one up on her feet.
God has a cup in his hand,
    a bowl of wine, full to the brim.
He draws from it and pours;
    it’s drained to the dregs.
Earth’s wicked ones drink it all,
    drink it down to the last bitter drop!

9-10 And I’m telling the story of God Eternal,
    singing the praises of Jacob’s God.
The fists of the wicked
    are bloody stumps,
The arms of the righteous
    are lofty green branches.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic