The Message

Psalm 72

A Solomon Psalm

11-8 Give the gift of wise rule to the king, O God,
    the gift of just rule to the crown prince.
May he judge your people rightly,
    be honorable to your meek and lowly.
Let the mountains give exuberant witness;
    shape the hills with the contours of right living.
Please stand up for the poor,
    help the children of the needy,
    come down hard on the cruel tyrants.
Outlast the sun, outlive the moon—
    age after age after age.
Be rainfall on cut grass,
    earth-refreshing rain showers.
Let righteousness burst into blossom
    and peace abound until the moon fades to nothing.
Rule from sea to sea,
    from the River to the Rim.

9-14 Foes will fall on their knees before God,
    his enemies lick the dust.
Kings remote and legendary will pay homage,
    kings rich and resplendent will turn over their wealth.
All kings will fall down and worship,
    and godless nations sign up to serve him,
Because he rescues the poor at the first sign of need,
    the destitute who have run out of luck.
He opens a place in his heart for the down-and-out,
    he restores the wretched of the earth.
He frees them from tyranny and torture—
    when they bleed, he bleeds;
    when they die, he dies.

15-17 And live! Oh, let him live!
    Deck him out in Sheba gold.
Offer prayers unceasing to him,
    bless him from morning to night.
Fields of golden grain in the land,
    cresting the mountains in wild exuberance,
Cornucopias of praise, praises
    springing from the city like grass from the earth.
May he never be forgotten,
    his fame shine on like sunshine.
May all godless people enter his circle of blessing
    and bless the One who blessed them.

18-20 Blessed God, Israel’s God,
    the one and only wonder-working God!
Blessed always his blazing glory!
    All earth brims with his glory.
Yes and Yes and Yes.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 72

Psalm 72

Den rättfärdige kungen

1Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,

åt kungasonen din rättfärdighet!

2Han ska döma ditt folk rättfärdigt,

dina betryckta med rättvisa.

3Bergen ska lyfta fram frid åt folket

och höjderna rättfärdighet.

4Han ska försvara de betryckta,

rädda de fattigas barn

och krossa deras förtryckare.

5De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,

från generation till generation.

6Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,

som en regnskur som vattnar jorden.

7Den rättfärdige ska blomstra under hans tid

och stor fred råda tills månen inte längre finns.

8Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,

från floden[b] till jordens ändar.

9De som bor i öknen ska böja sig för honom,

och hans fiender ska slicka stoft.

10Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,

och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

11Alla kungar ska buga sig för honom

och alla folk tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar

och den betryckte som inte har någon som hjälper.

13Han känner medlidande med den svage och behövande

och räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva länge och få guld från Saba.

Må man alltid be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Låt det bli rika skördar i landet,

så att de vajar på bergstopparna.

Låt dess frukter frodas som Libanons skogar

och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]

17Låt kungens namn bestå för evigt,

leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,

alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,

han som själv gör allt detta underbara!

19Välsignat vare hans stora namn i evighet!

Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!

Amen, amen!

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Notas al pie

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.