The Message

Psalm 72

A Solomon Psalm

11-8 Give the gift of wise rule to the king, O God,
    the gift of just rule to the crown prince.
May he judge your people rightly,
    be honorable to your meek and lowly.
Let the mountains give exuberant witness;
    shape the hills with the contours of right living.
Please stand up for the poor,
    help the children of the needy,
    come down hard on the cruel tyrants.
Outlast the sun, outlive the moon—
    age after age after age.
Be rainfall on cut grass,
    earth-refreshing rain showers.
Let righteousness burst into blossom
    and peace abound until the moon fades to nothing.
Rule from sea to sea,
    from the River to the Rim.

9-14 Foes will fall on their knees before God,
    his enemies lick the dust.
Kings remote and legendary will pay homage,
    kings rich and resplendent will turn over their wealth.
All kings will fall down and worship,
    and godless nations sign up to serve him,
Because he rescues the poor at the first sign of need,
    the destitute who have run out of luck.
He opens a place in his heart for the down-and-out,
    he restores the wretched of the earth.
He frees them from tyranny and torture—
    when they bleed, he bleeds;
    when they die, he dies.

15-17 And live! Oh, let him live!
    Deck him out in Sheba gold.
Offer prayers unceasing to him,
    bless him from morning to night.
Fields of golden grain in the land,
    cresting the mountains in wild exuberance,
Cornucopias of praise, praises
    springing from the city like grass from the earth.
May he never be forgotten,
    his fame shine on like sunshine.
May all godless people enter his circle of blessing
    and bless the One who blessed them.

18-20 Blessed God, Israel’s God,
    the one and only wonder-working God!
Blessed always his blazing glory!
    All earth brims with his glory.
Yes and Yes and Yes.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

  1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
  2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
  3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.