The Message

Psalm 71

11-3 I run for dear life to God,
    I’ll never live to regret it.
Do what you do so well:
    get me out of this mess and up on my feet.
Put your ear to the ground and listen,
    give me space for salvation.
Be a guest room where I can retreat;
    you said your door was always open!
You’re my salvation—my vast, granite fortress.

4-7 My God, free me from the grip of Wicked,
    from the clutch of Bad and Bully.
You keep me going when times are tough—
    my bedrock, God, since my childhood.
I’ve hung on you from the day of my birth,
    the day you took me from the cradle;
    I’ll never run out of praise.
Many gasp in alarm when they see me,
    but you take me in stride.

8-11 Just as each day brims with your beauty,
    my mouth brims with praise.
But don’t turn me out to pasture when I’m old
    or put me on the shelf when I can’t pull my weight.
My enemies are talking behind my back,
    watching for their chance to knife me.
The gossip is: “God has abandoned him.
    Pounce on him now; no one will help him.”

12-16 God, don’t just watch from the sidelines.
    Come on! Run to my side!
My accusers—make them lose face.
    Those out to get me—make them look
Like idiots, while I stretch out, reaching for you,
    and daily add praise to praise.
I’ll write the book on your righteousness,
    talk up your salvation the livelong day,
    never run out of good things to write or say.
I come in the power of the Lord God,
    I post signs marking his right-of-way.

17-24 You got me when I was an unformed youth,
    God, and taught me everything I know.
Now I’m telling the world your wonders;
    I’ll keep at it until I’m old and gray.
God, don’t walk off and leave me
    until I get out the news
Of your strong right arm to this world,
    news of your power to the world yet to come,
Your famous and righteous
    ways, O God.
God, you’ve done it all!
    Who is quite like you?
You, who made me stare trouble in the face,
    Turn me around;
Now let me look life in the face.
    I’ve been to the bottom;
Bring me up, streaming with honors;
    turn to me, be tender to me,
And I’ll take up the lute and thank you
    to the tune of your faithfulness, God.
I’ll make music for you on a harp,
    Holy One of Israel.
When I open up in song to you,
    I let out lungsful of praise,
    my rescued life a song.
All day long I’m chanting
    about you and your righteous ways,
While those who tried to do me in
    slink off looking ashamed.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 71

En gammel mands bøn

1Herre, jeg søger ly hos dig,
    for du svigter mig aldrig.
Kom og red mig,
    for du er altid trofast.
Bøj dig og lyt til min bøn,
    grib ind og red mig.
Vær du min fæstning, mit tilflugtssted,
    hvor mine fjender ikke kan nå mig.
        Ja, du er min klippeborg og min fæstning.
Min Gud, red mig fra de onde mennesker,
    fra de frygtelige voldsmænds kløer.

Herre, jeg sætter min lid til dig,
    fra barndommen af har jeg stolet på dig.
Jeg har været i din varetægt, siden jeg blev født,
    jeg har altid kunnet støtte mig til dig.
        Jeg takker dig hver eneste dag.
Mit liv vidner om din trofasthed,
    jeg har altid kunnet regne med din hjælp.
Jeg priser og ærer dig dagen lang,
    fortæller om din storhed til alle og enhver.

Svigt mig ikke, nu hvor jeg er gammel,
    for jeg er svag og har brug for din hjælp.
10 Mine fjender lægger planer imod mig,
    de lurer på at slå mig ihjel.
11 „Gud har forladt ham,” siger de.
    „Vi overfalder ham nu, hvor han er alene.”

12 Åh, Gud, bliv ikke stående i det fjerne.
    Skynd dig at komme og hjælpe mig.
13 Slå ned på mine anklagere,
    så de alle bliver gjort til skamme.
Gå imod dem, der vil gøre mig fortræd,
    så de selv bliver hånet og spottet.

14 Jeg sætter altid min lid til dig
    og priser dig igen og igen.
15 Jeg har ikke tal på de gange,
    hvor du trofast har reddet mig.
Jeg vil fortælle alle mennesker
    om din store godhed og nåde.
16 Jeg vil fortælle om din vældige magt, Herre,
    forkynde om dine retfærdige handlinger.
17 Du har vist mig din storhed, lige fra jeg var barn,
    og jeg fortæller stadig om dine underfulde gerninger.
18 Nu, hvor jeg er gammel og grå,
    må du ikke svigte mig, Gud.
Giv mig lov at fortælle om dine undere
    også til den kommende generation.
19 Din godhed når til skyerne, Gud,
    du har gjort vidunderlige ting.
        Hvor findes en Gud som dig?

20 Du har tilladt, at jeg lider nu, Gud,
    men jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig igen.
        Træk mig tilbage fra gravens rand.
21 Kom og red mig endnu en gang,
    så jeg bliver æret som før.

22 Jeg vil takke dig med harpespil,
    lovprise din trofasthed, Gud.
Jeg vil spille på min lyre og lovsynge dig,
    for du er Israels hellige Gud.
23 Jeg vil råbe af fryd og synge din pris.
    Jeg vil takke dig, når du sætter mig fri.
24 Dagen lang vil jeg fortælle om din godhed.
    Alle mine fjender bliver ydmyget og gjort til skamme.