The Message

Psalm 70

A David Prayer

11-3 God! Please hurry to my rescue!
    God, come quickly to my side!
Those who are out to get me—
    let them fall all over themselves.
Those who relish my downfall—
    send them down a blind alley.
Give them a taste of their own medicine,
    those gossips off clucking their tongues.

Let those on the hunt for you
    sing and celebrate.
Let all who love your saving way
    say over and over, “God is mighty!”

But I’ve lost it. I’m wasted.
    God—quickly, quickly!
Quick to my side, quick to my rescue!
    God, don’t lose a minute.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 70

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Pempho.

1Fulumirani Mulungu kundipulumutsa;
    Yehova bwerani msanga kudzandithandiza.
Iwo amene akufunafuna moyo wanga
    achititsidwe manyazi ndi kusokonezedwa;
onse amene akukhumba chiwonongeko changa
    abwezedwe mopanda ulemu.
Onse amene akunena kwa ine kuti, “Aha, aha,”
    abwerere chifukwa cha manyazi awo.
Koma onse amene akufunafuna Inu
    akondwere ndi kusangalala mwa Inu;
iwo amene amakonda chipulumutso chanu
    nthawi zonse anene kuti, “Mulungu akuzike!”

Koma ine ndine wosauka ndi wosowa;
    bwerani msanga kwa ine Inu Mulungu.
Inu ndinu thandizo langa ndi momboli wanga;
    Inu Yehova musachedwe.