The Message

Psalm 67

11-7 God, mark us with grace
    and blessing! Smile!
The whole country will see how you work,
    all the godless nations see how you save.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Let all far-flung people become happy
    and shout their happiness because
You judge them fair and square,
    you tend the far-flung peoples.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Earth, display your exuberance!
    You mark us with blessing, O God, our God.
You mark us with blessing, O God.
    Earth’s four corners—honor him!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 67

Psalmul 67

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm. Un cântec.

Dumnezeule, ai milă de noi şi binecuvântează-ne,
    fă să lumineze faţa Ta peste noi!Sela
Să se cunoască astfel pe pământ căile Tale
    şi mântuirea Ta – printre toate neamurile!

Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!
Să se bucure şi să strige de bucurie neamurile,
    căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire
        şi conduci neamurile pe pământ.Sela
Fie ca popoarele să Te laude, Dumnezeule,
    să Te laude toate popoarele!

Atunci pământul îşi va da roada,
    iar Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne va binecuvânta!
Dumnezeu ne va binecuvânta,
    şi toate marginile pământului se vor teme de El!