The Message

Psalm 67

11-7 God, mark us with grace
    and blessing! Smile!
The whole country will see how you work,
    all the godless nations see how you save.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Let all far-flung people become happy
    and shout their happiness because
You judge them fair and square,
    you tend the far-flung peoples.
God! Let people thank and enjoy you.
    Let all people thank and enjoy you.
Earth, display your exuberance!
    You mark us with blessing, O God, our God.
You mark us with blessing, O God.
    Earth’s four corners—honor him!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 67

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo.

1Yehova atikomere mtima ndi kutidalitsa,
    achititse kuti nkhope yake itiwalire.
Kuti njira zanu zidziwike pa dziko lapansi,
    chipulumutso chanu pakati pa mitundu yonse.

Mitundu ya anthu ikutamandeni Inu Mulungu;
    mitundu yonse ya anthu ikutamandeni.
Mitundu yonse ya anthu isangalale ndi kuyimba mwachimwemwe,
    pakuti inu mumaweruza mitundu ya anthu mwachilungamo
    ndi kutsogolera mitundu ya anthu a dziko lapansi.
Mitundu ya anthu ikutamandeni Inu Mulungu;
    mitundu yonse ya anthu ikutamandeni.

Nthaka yabereka zokolola zake;
    tidalitseni Mulungu wathu.
Mulungu atidalitse
    kuti pamenepo malekezero onse a dziko lapansi apembedze Iyeyo.