The Message

Psalm 65

A David Psalm

11-2 Silence is praise to you,
    Zion-dwelling God,
And also obedience.
    You hear the prayer in it all.

2-8 We all arrive at your doorstep sooner
    or later, loaded with guilt,
Our sins too much for us—
    but you get rid of them once and for all.
Blessed are the chosen! Blessed the guest
    at home in your place!
We expect our fill of good things
    in your house, your heavenly manse.
All your salvation wonders
    are on display in your trophy room.
Earth-Tamer, Ocean-Pourer,
    Mountain-Maker, Hill-Dresser,
Muzzler of sea storm and wave crash,
    of mobs in noisy riot—
Far and wide they’ll come to a stop,
    they’ll stare in awe, in wonder.
Dawn and dusk take turns
    calling, “Come and worship.”

9-13 Oh, visit the earth,
    ask her to join the dance!
Deck her out in spring showers,
    fill the God-River with living water.
Paint the wheat fields golden.
    Creation was made for this!
Drench the plowed fields,
    soak the dirt clods
With rainfall as harrow and rake
    bring her to blossom and fruit.
Snow-crown the peaks with splendor,
    scatter rose petals down your paths,
All through the wild meadows, rose petals.
    Set the hills to dancing,
Dress the canyon walls with live sheep,
    a drape of flax across the valleys.
Let them shout, and shout, and shout!
    Oh, oh, let them sing!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Psalm 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.