The Message

Psalm 65

A David Psalm

11-2 Silence is praise to you,
    Zion-dwelling God,
And also obedience.
    You hear the prayer in it all.

2-8 We all arrive at your doorstep sooner
    or later, loaded with guilt,
Our sins too much for us—
    but you get rid of them once and for all.
Blessed are the chosen! Blessed the guest
    at home in your place!
We expect our fill of good things
    in your house, your heavenly manse.
All your salvation wonders
    are on display in your trophy room.
Earth-Tamer, Ocean-Pourer,
    Mountain-Maker, Hill-Dresser,
Muzzler of sea storm and wave crash,
    of mobs in noisy riot—
Far and wide they’ll come to a stop,
    they’ll stare in awe, in wonder.
Dawn and dusk take turns
    calling, “Come and worship.”

9-13 Oh, visit the earth,
    ask her to join the dance!
Deck her out in spring showers,
    fill the God-River with living water.
Paint the wheat fields golden.
    Creation was made for this!
Drench the plowed fields,
    soak the dirt clods
With rainfall as harrow and rake
    bring her to blossom and fruit.
Snow-crown the peaks with splendor,
    scatter rose petals down your paths,
All through the wild meadows, rose petals.
    Set the hills to dancing,
Dress the canyon walls with live sheep,
    a drape of flax across the valleys.
Let them shout, and shout, and shout!
    Oh, oh, let them sing!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 65

Psalmul 65

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă lauda[a] în Sion;
    faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
Tu asculţi rugăciunea;
    de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi,
    dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
Ferice de cel pe care-l alegi,
    pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale!
Ne vom sătura de lucrurile bune ale Casei Tale,
    ale Templului Tău cel sfânt.

Tu ne răspunzi prin faptele grozave ale dreptăţii,
    Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor pământului
    şi ale mărilor îndepărtate,
Cel ce ai aşezat munţii prin puterea Ta,
    fiind încins cu tărie,
Cel ce potoleşti vuietul mărilor,
    vuietul talazurilor lor şi tumultul noroadelor.
Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale!
    Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.

Tu cercetezi pământul, îi dai belşug,
    îl îmbogăţeşti cu multe lucruri.
Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă
    ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:[b]
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării,
    îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale,
    în urma Ta musteşte belşugul;[c]
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie,
    iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme,
    văile se acoperă de grâne;
        toate strigă de bucurie şi cântă.

Notas al pie

  1. Psalmii 65:1 Sau: Dumnezeule, pentru Tine, tăcere, laudă
  2. Psalmii 65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu
  3. Psalmii 65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul