The Message

Psalm 64

A David Psalm

1Listen and help, O God.
    I’m reduced to a whine
And a whimper, obsessed
    with feelings of doomsday.

2-6 Don’t let them find me—
    the conspirators out to get me,
Using their tongues as weapons,
    flinging poison words,
    poison-tipped arrow-words.
They shoot from ambush,
    shoot without warning,
    not caring who they hit.
They keep fit doing calisthenics
    of evil purpose,
They keep lists of the traps
    they’ve secretly set.
They say to each other,
    “No one can catch us,
    no one can detect our perfect crime.”
The Detective detects the mystery
    in the dark of the cellar heart.

7-8 The God of the Arrow shoots!
    They double up in pain,
Fall flat on their faces
    in full view of the grinning crowd.

9-10 Everyone sees it. God’s
    work is the talk of the town.
Be glad, good people! Fly to God!
    Good-hearted people, make praise your habit.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 64

Psalmul 64

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele!
    Păzeşte-mă de ameninţarea duşmanului!
Fereşte-mă de sfatul celor răi,
    de gloata celor ce săvârşesc răul,
de cei care îşi ascut limba drept sabie,
    care pregătesc cuvinte amare drept săgeţi,
ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat,
    să tragă pe neaşteptate şi fără să se teamă.

Se îmbărbătează în răutatea lor,
    îşi plănuiesc cum să ascundă curse,
        zicând: „Cine ne[a] va vedea?“
Pun la cale nedreptăţi,
    zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“
        Lăuntrul fiecăruia şi inima le sunt de nepătruns.

Însă Dumnezeu trage pe neaşteptate săgeţi asupra lor
    şi sunt loviţi.
Propria lor limbă i-a adus la ruină,
    aşa încât toţi cei care-i văd clatină din cap.

Toţi oamenii se înfricoşează,
    mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu
        şi-I recunosc lucrarea.
10 Să se bucure cel drept în Domnul şi să se adăpostească la El!
    Să se laude cu El toţi cei cu inima cinstită.

Notas al pie

  1. Psalmii 64:5 Sau: le