The Message

Psalm 64

A David Psalm

1Listen and help, O God.
    I’m reduced to a whine
And a whimper, obsessed
    with feelings of doomsday.

2-6 Don’t let them find me—
    the conspirators out to get me,
Using their tongues as weapons,
    flinging poison words,
    poison-tipped arrow-words.
They shoot from ambush,
    shoot without warning,
    not caring who they hit.
They keep fit doing calisthenics
    of evil purpose,
They keep lists of the traps
    they’ve secretly set.
They say to each other,
    “No one can catch us,
    no one can detect our perfect crime.”
The Detective detects the mystery
    in the dark of the cellar heart.

7-8 The God of the Arrow shoots!
    They double up in pain,
Fall flat on their faces
    in full view of the grinning crowd.

9-10 Everyone sees it. God’s
    work is the talk of the town.
Be glad, good people! Fly to God!
    Good-hearted people, make praise your habit.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 64

Gud straffer ondskab

1Til korlederen: En sang af David.

Hør min bøn, Gud, midt i min nød.
    Red mig fra fjendernes angreb.
Skærm mig mod deres skumle planer,
    beskyt mig mod deres ondskabsfulde list.
Deres tunger er som skarpe sværd,
    deres ord som giftige pile.
De sigter på de uskyldige fra deres baghold,
    de skyder dem ned uden skrupler.
De mødes for at ægge hinanden til ondskab
    og planlægge, hvor de skal sætte deres fælder.
        „Ingen opdager noget,” siger de selvsikkert.
De udklækker grusomme planer,
    som de hemmeligt fører ud i livet.
        Et menneskes tanker ligger skjult i sindet.
Men Gud vil selv ramme dem med sin straf,
    pludselig bliver de gennemboret af hans pile.
Deres egne ord vil fælde dem,
    og alle, som oplever deres fald,
vil ryste på hovedet i foragt
10     og fyldes af ærefrygt for Gud.
De vil forkynde Guds store undere
    og forstå hans retfærdige dom.
11 De gudfrygtige skal glæde sig over Gud
    og søge tilflugt hos ham.
        Alle de retskafne skal glæde sig.