The Message

Psalm 63

A David Psalm, When He Was out in the Judean Wilderness

1God—you’re my God!
    I can’t get enough of you!
I’ve worked up such hunger and thirst for God,
    traveling across dry and weary deserts.

2-4 So here I am in the place of worship, eyes open,
    drinking in your strength and glory.
In your generous love I am really living at last!
    My lips brim praises like fountains.
I bless you every time I take a breath;
    My arms wave like banners of praise to you.

5-8 I eat my fill of prime rib and gravy;
    I smack my lips. It’s time to shout praises!
If I’m sleepless at midnight,
    I spend the hours in grateful reflection.
Because you’ve always stood up for me,
    I’m free to run and play.
I hold on to you for dear life,
    and you hold me steady as a post.

9-11 Those who are out to get me are marked for doom,
    marked for death, bound for hell.
They’ll die violent deaths;
    jackals will tear them limb from limb.
But the king is glad in God;
    his true friends spread the joy,
While small-minded gossips
    are gagged for good.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 63

Psalm 63

Längtan efter Gud, förtröstan på honom

1En psalm av David, när han var i Juda öken.

2Gud, min Gud, dig söker jag!

Min själ törstar efter dig,

min kropp längtar efter dig

i detta förtorkade och plågade land,

där inget vatten finns.

3Jag har sett dig i din helgedom,

jag har sett din makt och härlighet.

4Din nåd betyder mer än livet.

Jag vill prisa dig!

5Så länge jag lever vill jag prisa dig

och i ditt namn lyfta mina händer.

6Min själ mättas som av rikaste rätter.

Därför lovsjunger jag dig med jublande läppar.

7På min bädd kommer jag ihåg dig,

i nattens timmar tänker jag på dig.

8Eftersom du är min hjälp,

jublar jag under dina vingars skugga.

9Jag klamrar mig fast vid dig,

och din starka arm skyddar mig.

10De som står efter mitt liv förgås,

de kommer att fara ner i jordens djup.

11De kommer att överlämnas åt svärdet

och bli uppätna av schakaler.

12Men kungen ska glädja sig i Gud,

och var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig,

medan lögnarna tystas ner.