The Message

Psalm 62

A David Psalm

11-2 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I need comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

3-4 How long will you gang up on me?
    How long will you run with the bullies?
There’s nothing to you, any of you—
    rotten floorboards, worm-eaten rafters,
Anthills plotting to bring down mountains,
    far gone in make-believe.
You talk a good line,
    but every “blessing” breathes a curse.

5-6 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I hope for comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

7-8 My help and glory are in God
    —granite-strength and safe-harbor-God—
So trust him absolutely, people;
    lay your lives on the line for him.
    God is a safe place to be.

Man as such is smoke,
    woman as such, a mirage.
Put them together, they’re nothing;
    two times nothing is nothing.

10 And a windfall, if it comes—
    don’t make too much of it.

11 God said this once and for all;
    how many times
Have I heard it repeated?
    “Strength comes
Straight from God.”

12 Love to you, Lord God!
    You pay a fair wage for a good day’s work!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 62

Psalm 62

En tröstepsalm

1För körledaren, till Jedutun[a]. En psalm av David.

2Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer min räddning.

3Endast han är min klippa,

min räddning och min borg.

Jag ska aldrig vackla.

4Hur länge ska ni ansätta en människa,

kasta er över honom allesammans,

som mot en lutande vägg,

eller en mur som snart störtar samman?

5De tänker störta ner honom från hans höga plats,

och de gillar lögn.

Med sin mun välsignar de,

men i sitt inre förbannar de. Séla

6Bara hos Gud finner jag ro,

från honom kommer mitt hopp.

7Endast han är min klippa,

min räddning och min borg.

Jag ska aldrig vackla.

8Min frälsning och min ära finns hos Gud.

Han är min tillflykt, min starka klippa.

9Förtrösta alltid på honom, du folk!

utgjut ditt hjärta för honom, för Gud är vår tillflykt. Séla

10Människobarnen är bara en vindpust,

även de höga bland dem är en lögn.

I vågskålen väger de lätt,

ja, mindre än luft.

11Sätt inte er tillit till våld

eller ert hopp till stöldgods.

Om er rikedom växer,

fäst inte ert hjärta vid den.

12Ett har Gud talat, två saker har jag hört:

att Gud har styrkan,

13och att du, Herre, är nådig

och lönar var och en efter vad han gjort.

Notas al pie

  1. 62:1 Jedutun var en av Davids musiker, se 1 Krön 16:41.