The Message

Psalm 62

A David Psalm

11-2 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I need comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

3-4 How long will you gang up on me?
    How long will you run with the bullies?
There’s nothing to you, any of you—
    rotten floorboards, worm-eaten rafters,
Anthills plotting to bring down mountains,
    far gone in make-believe.
You talk a good line,
    but every “blessing” breathes a curse.

5-6 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I hope for comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

7-8 My help and glory are in God
    —granite-strength and safe-harbor-God—
So trust him absolutely, people;
    lay your lives on the line for him.
    God is a safe place to be.

Man as such is smoke,
    woman as such, a mirage.
Put them together, they’re nothing;
    two times nothing is nothing.

10 And a windfall, if it comes—
    don’t make too much of it.

11 God said this once and for all;
    how many times
Have I heard it repeated?
    “Strength comes
Straight from God.”

12 Love to you, Lord God!
    You pay a fair wage for a good day’s work!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 62

Psalmul 62

Pentru dirijor. Pentru Iedutun[a]. Un psalm al lui David.

Numai în Dumnezeu sufletul meu îşi găseşte liniştea
    şi numai de la El îmi vine mântuirea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
    El este întăritura mea; niciodată nu voi fi clătinat.

Până când veţi mai ataca vreun om,
    doborându-l cu toţii,
cum aţi dărâma un zid înclinat
    sau un gard dărăpănat?
Numai ca să-l doboare din înălţimea lui se sfătuiesc ei.
    Le este dragă minciuna;
cu gura ei binecuvântează,
    dar cu inima blestemă.Sela
Suflete al meu, găseşte-ţi liniştea numai în Dumnezeu,
    căci de la El vine nădejdea mea.
Numai El este stânca mea şi mântuirea mea.
El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!
Mântuirea şi slava mea sunt în Dumnezeu,
    Stânca mea cea tare.
        Adăpostul meu este în Dumnezeu.
Poporule, încrede-te în El în orice vreme,
    varsă-ţi inima înaintea Lui!
        Dumnezeu este adăpostul nostru.Sela
Numai o suflare sunt fiii oamenilor.
    Minciună sunt oamenii.
Puşi în talerele balanţei sunt fără valoare;
    împreună, ei sunt mai uşori decât o suflare.
10 Nu vă încredeţi în asuprire,
    nici nu speraţi zadarnic în tâlhărie.
Când sporiţi în putere,
    nu lăsaţi inima să vi se încreadă!

11 O dată a vorbit Dumnezeu,
    iar eu de două ori am auzit:
„Puterea este a lui Dumnezeu!“
12     A Ta, Stăpâne, este îndurarea,
căci Tu răsplăteşti
    fiecăruia după faptele lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 62:1 Titlu. Vezi nota de la Ps. 39 Titlu.