The Message

Psalm 62

A David Psalm

11-2 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I need comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

3-4 How long will you gang up on me?
    How long will you run with the bullies?
There’s nothing to you, any of you—
    rotten floorboards, worm-eaten rafters,
Anthills plotting to bring down mountains,
    far gone in make-believe.
You talk a good line,
    but every “blessing” breathes a curse.

5-6 God, the one and only—
    I’ll wait as long as he says.
Everything I hope for comes from him,
    so why not?
He’s solid rock under my feet,
    breathing room for my soul,
An impregnable castle:
    I’m set for life.

7-8 My help and glory are in God
    —granite-strength and safe-harbor-God—
So trust him absolutely, people;
    lay your lives on the line for him.
    God is a safe place to be.

Man as such is smoke,
    woman as such, a mirage.
Put them together, they’re nothing;
    two times nothing is nothing.

10 And a windfall, if it comes—
    don’t make too much of it.

11 God said this once and for all;
    how many times
Have I heard it repeated?
    “Strength comes
Straight from God.”

12 Love to you, Lord God!
    You pay a fair wage for a good day’s work!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 62

Tillid til Guds beskyttelse

1Til korlederen Jedutun. En sang af David.

Jeg sætter al min lid til Gud,
    for kun han kan frelse mig.
Ja, han er mit skjold og mit værn,
    hos ham kan jeg være tryg.

Hvor længe vil I angribe en sagesløs mand
    og forsøge at slå mig omkuld?
I ser på mig som en hældende mur
    eller et faldefærdigt stakit.
I ønsker at styrte mig fra min høje position,
    og I er fulde af løgn og bedrag.
Jeres ord virker venlige,
    men indvendig er I fulde af foragt.

Jeg sætter al min lid til Gud,
    for kun han giver mig håb.
Ja, han er mit skjold og mit værn,
    hos ham kan jeg være tryg.
Det er Gud, der hjælper mig og giver mig ære.
    Han er mit værn og mit tilflugtssted.

Stol altid på Gud, mit folk.
    Udøs jeres hjerte for ham,
    for han er et værn for os alle.

10 Menneskers tanker er tomhed,
    deres hæderlighed er blot et bedrag.
Hvis man forsøgte at måle deres troskab,
    ville det ikke give udslag på vægten.
11 Man kan blive rig på uretmæssig vis,
    men det giver ikke tryghed og fred.

Selv om din velstand skulle vokse,
    må du ikke bygge dit liv på den.
12-13 Gud har fortalt os to grundlæggende ting
    om sit eget guddommelige væsen:
Han er mægtig, trofast og kærlig,
    og han dømmer alle efter deres handlinger.