The Message

Psalm 60

A David Psalm, When He Fought Against Aram-naharaim and Aram-zobah and Joab Killed Twelve Thousand Edomites at the Valley of Salt

11-2 God! you walked off and left us,
    kicked our defenses to bits
And stalked off angry.
    Come back. Oh please, come back!

You shook earth to the foundations,
    ripped open huge crevasses.
Heal the breaks! Everything’s
    coming apart at the seams.

3-5 You made your people look doom in the face,
    then gave us cheap wine to drown our troubles.
Then you planted a flag to rally your people,
    an unfurled flag to look to for courage.
Now do something quickly, answer right now,
    so the one you love best is saved.

6-8 That’s when God spoke in holy splendor,
    “Bursting with joy,
I make a present of Shechem,
    I hand out Succoth Valley as a gift.
Gilead’s in my pocket,
    to say nothing of Manasseh.
Ephraim’s my hard hat,
    Judah my hammer;
Moab’s a scrub bucket,
    I mop the floor with Moab,
Spit on Edom,
    rain fireworks all over Philistia.”

9-10 Who will take me to the thick of the fight?
    Who’ll show me the road to Edom?
You aren’t giving up on us, are you, God?
    refusing to go out with our troops?

11-12 Give us help for the hard task;
    human help is worthless.
In God we’ll do our very best;
    he’ll flatten the opposition for good.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

  1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
  3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
  4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
  5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
  6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său