The Message

Psalm 57

A David Psalm, When He Hid in a Cave from Saul

11-3 Be good to me, God—and now!
    I’ve run to you for dear life.
I’m hiding out under your wings
    until the hurricane blows over.
I call out to High God,
    the God who holds me together.
He sends orders from heaven and saves me,
    he humiliates those who kick me around.
God delivers generous love,
    he makes good on his word.

I find myself in a pride of lions
    who are wild for a taste of human flesh;
Their teeth are lances and arrows,
    their tongues are sharp daggers.

Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!

They booby-trapped my path;
    I thought I was dead and done for.
They dug a mantrap to catch me,
    and fell in headlong themselves.

7-8 I’m ready, God, so ready,
    ready from head to toe,
Ready to sing, ready to raise a tune:
    “Wake up, soul!
Wake up, harp! wake up, lute!
    Wake up, you sleepyhead sun!”

9-10 I’m thanking you, God, out loud in the streets,
    singing your praises in town and country.
The deeper your love, the higher it goes;
    every cloud is a flag to your faithfulness.

11 Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 57

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1O Dios, kaluoyi ako kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon
pareho sa mga buto sang pispis nga nagapanago sa idalom sang mga pakpak sang ila iloy.
Magapangayo ako sang proteksyon sa imo hasta nga matapos ang mga katalagman.
Nagapanawag ako sa imo, Labing Mataas nga Dios,
sa imo nga nagatuman sang imo katuyuan sa akon.
Halin sa langit, magapadala ka sang bulig sa pagluwas sa akon.
Pakahuy-an mo ang mga nagasalakay sa akon.
Ipakita mo ang imo gugma kag katutom sa akon.

Ginalibutan ako sang mga kaaway nga pareho sa mga leon nga handa sa paggus-ab.
Ang ila mga ngipon amo ang mga bangkaw kag mga pana.
Ang ila mga dila amo ang matalom nga mga espada.
Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan.

Natublag ako kay nagbutang ang akon mga kaaway sang siod sa akon mga alagyan.
Nagkutkot man sila sang buho sa akon alagyan,
pero sila man mismo ang nahulog sa sadto nga buho.
O Dios, nagasalig gid ako sa imo.
Kantahan ko ikaw sang mga pagdayaw.
Magabugtaw ako samtang nagapamanagbanag, kag ihanda ko ang akon kaugalingon kag ang akon instrumento nga may mga kuwerdas sa pagdayaw sa imo.
Ginoo, dayawon ko ikaw sa tunga sang mga katawhan.
Kantahan ko ikaw sa tunga sang mga taga-iban nga nasyon.
10 Kay ang imo gugma kag katutom indi gid matakos;
mas mataas pa ini sa kalangitan.
11 Ipakita, O Dios, ang imo pagkagamhanan sa kalangitan kag sa bug-os nga kalibutan.