The Message

Psalm 53

A David Psalm

11-2 Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
It’s poison gas—
    they foul themselves, they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.
God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow the one.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this,
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

Night is coming for them, and nightmare—
    a nightmare they’ll never wake up from.
God will make hash of these squatters,
    send them packing for good.

Is there anyone around to save Israel?
    God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 53

Psalm 53

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 14)

1För körledaren.[a] Mahalát. Maskil.[b] Av David.

2Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

3Från himlen ser Gud ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

4Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.

5Förstår de då ingenting, de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Gud?

6Men de ska bli skräckslagna,

när ingenting finns att frukta.

Gud strör omkring deras ben som lägrar sig mot dig.

Du låter dem komma på skam, för Gud förkastar dem.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.

Notas al pie

  1. 53:1 Psalm 53 är till en stor del identisk med Psalm 14. Här används dock ”Gud”, i stället för gudsnamnet (översatt ”Herren”) i Psalm 14, och v. 6 skiljer sig något.
  2. 53:1 Det är okänt vad Mahalát betyder, liksom Maskil (se not till 32:1), men antagligen är det också en musikalisk term eller anvisning, möjligen ett instrument.