The Message

Psalm 53

A David Psalm

11-2 Bilious and bloated, they gas,
    “God is gone.”
It’s poison gas—
    they foul themselves, they poison
Rivers and skies;
    thistles are their cash crop.
God sticks his head out of heaven.
    He looks around.
He’s looking for someone not stupid—
    one man, even, God-expectant,
    just one God-ready woman.

He comes up empty. A string
    of zeros. Useless, unshepherded
Sheep, taking turns pretending
    to be Shepherd.
The ninety and nine
    follow the one.

Don’t they know anything,
    all these impostors?
Don’t they know
    they can’t get away with this,
Treating people like a fast-food meal
    over which they’re too busy to pray?

Night is coming for them, and nightmare—
    a nightmare they’ll never wake up from.
God will make hash of these squatters,
    send them packing for good.

Is there anyone around to save Israel?
    God turns life around.
Turned-around Jacob skips rope,
    turned-around Israel sings laughter.

Het Boek

Psalmen 53

1Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Op de wijs van ‘De rietpijp.’

Dwaze mensen denken dat God niet bestaat.
Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen.
Zelfs niet één ervan doet wat goed is.
God kijkt vanuit de hemel naar alle mensen.
Hij zoekt of er misschien één bij is die verstandig is,
wellicht één die God zoekt.
Maar allemaal hebben zij zich van Hem afgekeerd.
Allemaal hebben zij Hem verlaten,
niemand van hen doet goed, nog niet een.
Weten zij dan helemaal niets, al die zondaars?
Zij eten mijn volk op alsof het brood is.
Zij piekeren er niet over God aan te roepen.
Zij schrikken terwijl er niets te schrikken is.
God strooit de beenderen van uw vijanden uit,
u laat hen beschaamd staan.
God heeft hen al verworpen.
Wij zien uit naar de redding van Israël,
die vanuit Jeruzalem zal komen.
Wanneer God zijn volk redding biedt,
zal Jakob jubelen en Israël vol vreugde zijn.