The Message

Psalm 51

A David Psalm, After He Was Confronted by Nathan About the Affair with Bathsheba

11-3 Generous in love—God, give grace!
    Huge in mercy—wipe out my bad record.
Scrub away my guilt,
    soak out my sins in your laundry.
I know how bad I’ve been;
    my sins are staring me down.

4-6 You’re the One I’ve violated, and you’ve seen
    it all, seen the full extent of my evil.
You have all the facts before you;
    whatever you decide about me is fair.
I’ve been out of step with you for a long time,
    in the wrong since before I was born.
What you’re after is truth from the inside out.
    Enter me, then; conceive a new, true life.

7-15 Soak me in your laundry and I’ll come out clean,
    scrub me and I’ll have a snow-white life.
Tune me in to foot-tapping songs,
    set these once-broken bones to dancing.
Don’t look too close for blemishes,
    give me a clean bill of health.
God, make a fresh start in me,
    shape a Genesis week from the chaos of my life.
Don’t throw me out with the trash,
    or fail to breathe holiness in me.
Bring me back from gray exile,
    put a fresh wind in my sails!
Give me a job teaching rebels your ways
    so the lost can find their way home.
Commute my death sentence, God, my salvation God,
    and I’ll sing anthems to your life-giving ways.
Unbutton my lips, dear God;
    I’ll let loose with your praise.

16-17 Going through the motions doesn’t please you,
    a flawless performance is nothing to you.
I learned God-worship
    when my pride was shattered.
Heart-shattered lives ready for love
    don’t for a moment escape God’s notice.

18-19 Make Zion the place you delight in,
    repair Jerusalem’s broken-down walls.
Then you’ll get real worship from us,
    acts of worship small and large,
Including all the bulls
    they can heave onto your altar!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!
    În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea
    şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc nelegiuirile
    şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
    şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta,
aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti
    şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire,
    în păcat m-a zămislit mama mea.
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;[a]
    fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.[b]

Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
    iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele,
    şterge toate nelegiuirile mele!

10 Zideşte[c] în mine o inimă curată, Dumnezeule,
    şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!
11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta
    şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
    sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
    şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
    Dumnezeul mântuirii mele,
        şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
15 Stăpâne, deschide-mi buzele,
    iar gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus,
    dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu[d] este un duh zdrobit;
    Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului
    şi construieşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite,
    arderi de tot întregi;
        atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.

Notas al pie

  1. Psalmii 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
  3. Psalmii 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
  4. Psalmii 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule