The Message

Psalm 5

A David Psalm

11-3 Listen, God! Please, pay attention!
Can you make sense of these ramblings,
my groans and cries?
    King-God, I need your help.
Every morning
    you’ll hear me at it again.
Every morning
    I lay out the pieces of my life
    on your altar
    and watch for fire to descend.

4-6 You don’t socialize with Wicked,
    or invite Evil over as your houseguest.
Hot-Air-Boaster collapses in front of you;
    you shake your head over Mischief-Maker.
God destroys Lie-Speaker;
    Blood-Thirsty and Truth-Bender disgust you.

7-8 And here I am, your invited guest—
    it’s incredible!
I enter your house; here I am,
    prostrate in your inner sanctum,
Waiting for directions
    to get me safely through enemy lines.

9-10 Every word they speak is a land mine;
    their lungs breathe out poison gas.
Their throats are gaping graves,
    their tongues slick as mudslides.
Pile on the guilt, God!
    Let their so-called wisdom wreck them.
Kick them out! They’ve had their chance.

11-12 But you’ll welcome us with open arms
    when we run for cover to you.
Let the party last all night!
    Stand guard over our celebration.
You are famous, God, for welcoming God-seekers,
    for decking us out in delight.

Het Boek

Psalmen 5

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel.

O Here, wilt U mijn gebed aanhoren?
Luister toch naar mijn smeken.
God, U bent mijn Koning
en ik richt mij tot U.
Elke morgen kijk ik omhoog naar U
en wacht op uw antwoord,
en U hoort mij roepen.
Ik weet dat slechtheid
bij U geen standhoudt
en dat geen enkele goddeloze
op uw bescherming kan rekenen.
Hoogmoedige zondaars
kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan,
omdat U hun slechte daden haat.
Om hun leugens zult U hen vernietigen,
U verafschuwt moord en bedrog, Here.
Ik zelf mag dankzij uw genade en liefde
uw tempel binnengaan.
Met diep ontzag zal ik U eren.
Here, wilt U mij leiden?
Anders zullen mijn vijanden over mij zegevieren.
Wilt U mij duidelijk maken wat ik moet doen
en welke weg ik moet inslaan?
10 Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen
om mij in een kwaad daglicht te stellen.
Wat uit hun mond komt,
stinkt naar zonde en dood,
zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog.
Hun lippen spuwen dodelijk vergif.
11 O God, spreek het ‘schuldig’ over hen uit!
Vang hen met hun eigen valstrikken,
verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen,
want zij komen in opstand tegen U.
12 Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt,
zal zich verheugen.
Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen,
omdat U hen beschermt.
Dan zal ieder die U liefheeft,
overlopen van blijdschap.
13 Want U, Here, zegent uw volgelingen.
U beschermt hen met uw schild van liefde.