The Message

Psalm 47

A Psalm of the Sons of Korah

11-9 Applause, everyone. Bravo, bravissimo!
    Shout God-songs at the top of your lungs!
God Most High is stunning,
    astride land and ocean.
He crushes hostile people,
    puts nations at our feet.
He set us at the head of the line,
    prize-winning Jacob, his favorite.
Loud cheers as God climbs the mountain,
    a ram’s horn blast at the summit.
Sing songs to God, sing out!
    Sing to our King, sing praise!
He’s Lord over earth,
    so sing your best songs to God.
God is Lord of godless nations—
    sovereign, he’s King of the mountain.
Princes from all over are gathered,
    people of Abraham’s God.
The powers of earth are God’s—
    he soars over all.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Bateţi din palme, toate popoarele!
    Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător;
    El este Mare Împărat peste întreg pământul!
El ne supune popoarele
    şi pune sub picioarele noastre neamurile.
El ne alege moştenirea,
    mândria lui Iacov, pe care l-a iubit.Sela
Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă,
    Domnul s-a înălţat în sunet de corn.
Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
    Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
Dumnezeu este împăratul întregului pământ:
    cântaţi-I un maschil[a]!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
    Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
Nobilii popoarelor se adună
    împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile[b] pământului!
    El este preaînălţat!

Notas al pie

  1. Psalmii 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
  2. Psalmii 47:9 Sau: regii