The Message

Psalm 47

A Psalm of the Sons of Korah

11-9 Applause, everyone. Bravo, bravissimo!
    Shout God-songs at the top of your lungs!
God Most High is stunning,
    astride land and ocean.
He crushes hostile people,
    puts nations at our feet.
He set us at the head of the line,
    prize-winning Jacob, his favorite.
Loud cheers as God climbs the mountain,
    a ram’s horn blast at the summit.
Sing songs to God, sing out!
    Sing to our King, sing praise!
He’s Lord over earth,
    so sing your best songs to God.
God is Lord of godless nations—
    sovereign, he’s King of the mountain.
Princes from all over are gathered,
    people of Abraham’s God.
The powers of earth are God’s—
    he soars over all.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 47

Kongen over alle konger

1Til korlederen: En sang af Koras slægt.

Klap i hænderne af glæde, alle folkeslag!
    Bryd ud i jubelråb for vor Gud!
For Herren er Gud over alle guder,
    den mægtigste hersker over hele jorden.
Han undertvinger folkeslagene,
    og lægger vore fjender for vore fødder.
Han udvalgte et land, som han gav os.
    Hans elskede folk, Israel, er stolt over at eje det.
Gud stiger op på sin trone under jubelråb
    til fanfarer fra vædderhornet.
Lovsyng Gud, ja syng!
    Lovsyng Kongen, ja syng!
For Gud er Konge over hele jorden,
    pris ham med sang!
Han sidder på sin hellige trone,
    hvorfra han regerer over alle folkeslag.
10 Lad nationernes fyrster samles
    og prise ham sammen med Abrahams Guds folk.
Han har autoritet over alle jordens fyrster.
    Han er større end alt og alle.