The Message

Psalm 43

11-2 Clear my name, God; stick up for me
    against these loveless, immoral people.
Get me out of here, away
    from these lying degenerates.
I counted on you, God.
    Why did you walk out on me?
Why am I pacing the floor, wringing my hands
    over these outrageous people?

3-4 Give me your lantern and compass,
    give me a map,
So I can find my way to the sacred mountain,
    to the place of your presence,
To enter the place of worship,
    meet my exuberant God,
Sing my thanks with a harp,
    magnificent God, my God.

Why are you down in the dumps, dear soul?
    Why are you crying the blues?
Fix my eyes on God—
    soon I’ll be praising again.
He puts a smile on my face.
    He’s my God.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 43

Fortsättning på föregående psalm

1Gud, skaffa mig rätt,

försvara min sak mot ett hjärtlöst folk,

rädda mig från svekfulla och onda människor.

2Du, Gud, är min fästning.

Varför har du förkastat mig?

Varför måste jag gå sörjande, förtryckt av fienden?

3Sänd ditt ljus och din sanning!

Låt dem leda mig till ditt heliga berg, till din boning.

4Jag vill gå till Guds altare,

till Gud, min glädje och fröjd.

Med min harpa vill jag prisa dig, Gud, min Gud.

5Varför är jag så nedstämd,

varför så orolig inom mig?

Vänta på Gud!

Jag ska åter prisa honom,

min räddare och min Gud.