The Message

Psalm 43

11-2 Clear my name, God; stick up for me
    against these loveless, immoral people.
Get me out of here, away
    from these lying degenerates.
I counted on you, God.
    Why did you walk out on me?
Why am I pacing the floor, wringing my hands
    over these outrageous people?

3-4 Give me your lantern and compass,
    give me a map,
So I can find my way to the sacred mountain,
    to the place of your presence,
To enter the place of worship,
    meet my exuberant God,
Sing my thanks with a harp,
    magnificent God, my God.

Why are you down in the dumps, dear soul?
    Why are you crying the blues?
Fix my eyes on God—
    soon I’ll be praising again.
He puts a smile on my face.
    He’s my God.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 43

1Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala,
kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo.
Luwasa ako sa dayaon kag malaot nga mga tawo.
Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan.
Ngaa nga ginsikway mo ako?
Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway?
Pasanagi ako kag tudlui sang imo kamatuoran
agod matuytuyan ako pabalik sa imo templo didto sa balaan nga bukid.
Dayon magapalapit ako sa imo halaran, O Dios,
ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay.
Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sang arpa, O Dios ko.
Ngaa bala nga nagapangasubo kag nagakatublag gid ako?
Dapat magsalig ako sa imo. Huo, dayawon ko ikaw liwat, ikaw nga akon manluluwas kag Dios.