The Message

Psalm 4

A David Psalm

1When I call, give me answers. God, take my side!
Once, in a tight place, you gave me room;
Now I’m in trouble again: grace me! hear me!

You rabble—how long do I put up with your scorn?
How long will you lust after lies?
How long will you live crazed by illusion?

Look at this: look
Who got picked by God!
He listens the split second I call to him.

4-5 Complain if you must, but don’t lash out.
Keep your mouth shut, and let your heart do the talking.
Build your case before God and wait for his verdict.

6-7 Why is everyone hungry for more? “More, more,” they say.
“More, more.”
I have God’s more-than-enough,
More joy in one ordinary day

7-8 Than they get in all their shopping sprees.
At day’s end I’m ready for sound sleep,
For you, God, have put my life back together.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.