The Message

Psalm 37

A David Psalm

11-2 Don’t bother your head with braggarts
    or wish you could succeed like the wicked.
In no time they’ll shrivel like grass clippings
    and wilt like cut flowers in the sun.

3-4 Get insurance with God and do a good deed,
    settle down and stick to your last.
Keep company with God,
    get in on the best.

5-6 Open up before God, keep nothing back;
    he’ll do whatever needs to be done:
He’ll validate your life in the clear light of day
    and stamp you with approval at high noon.

Quiet down before God,
    be prayerful before him.
Don’t bother with those who climb the ladder,
    who elbow their way to the top.

8-9 Bridle your anger, trash your wrath,
    cool your pipes—it only makes things worse.
Before long the crooks will be bankrupt;
    God-investors will soon own the store.

10-11 Before you know it, the wicked will have had it;
    you’ll stare at his once famous place and—nothing!
Down-to-earth people will move in and take over,
    relishing a huge bonanza.

12-13 Bad guys have it in for the good guys,
    obsessed with doing them in.
But God isn’t losing any sleep; to him
    they’re a joke with no punch line.

14-15 Bullies brandish their swords,
    pull back on their bows with a flourish.
They’re out to beat up on the harmless,
    or mug that nice man out walking his dog.
A banana peel lands them flat on their faces—
    slapstick figures in a moral circus.

16-17 Less is more and more is less.
    One righteous will outclass fifty wicked,
For the wicked are moral weaklings
    but the righteous are God-strong.

18-19 God keeps track of the decent folk;
    what they do won’t soon be forgotten.
In hard times, they’ll hold their heads high;
    when the shelves are bare, they’ll be full.

20 God-despisers have had it;
    God’s enemies are finished—
Stripped bare like vineyards at harvest time,
    vanished like smoke in thin air.

21-22 Wicked borrows and never returns;
    Righteous gives and gives.
Generous gets it all in the end;
    Stingy is cut off at the pass.

23-24 Stalwart walks in step with God;
    his path blazed by God, he’s happy.
If he stumbles, he’s not down for long;
    God has a grip on his hand.

25-26 I once was young, now I’m a graybeard—
    not once have I seen an abandoned believer,
    or his kids out roaming the streets.
Every day he’s out giving and lending,
    his children making him proud.

27-28 Turn your back on evil,
    work for the good and don’t quit.
God loves this kind of thing,
    never turns away from his friends.

28-29 Live this way and you’ve got it made,
    but bad eggs will be tossed out.
The good get planted on good land
    and put down healthy roots.

30-31 Righteous chews on wisdom like a dog on a bone,
rolls virtue around on his tongue.
His heart pumps God’s Word like blood through his veins;
    his feet are as sure as a cat’s.

32-33 Wicked sets a watch for Righteous,
he’s out for the kill.
God, alert, is also on watch—
    Wicked won’t hurt a hair of his head.

34 Wait passionately for God,
don’t leave the path.
He’ll give you your place in the sun
    while you watch the wicked lose it.

35-36 I saw Wicked bloated like a toad,
croaking pretentious nonsense.
The next time I looked there was nothing—
    a punctured bladder, vapid and limp.

37-38 Keep your eye on the healthy soul,
scrutinize the straight life;
There’s a future
    in strenuous wholeness.
But the willful will soon be discarded;
    insolent souls are on a dead-end street.

39-40 The spacious, free life is from God,
it’s also protected and safe.
God-strengthened, we’re delivered from evil—
    when we run to him, he saves us.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 37

Psalm 37

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

1Av David.

Upprörs inte över de onda,

avundas inte dem som gör orätt.

2Snart vissnar de bort som gräset

och försvinner som gröna växter.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så kommer du att få leva i trygghet i landet.

4Gläd dig i Herren!

Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

5Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,

för han ska göra det.

6Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,

din rättvisa som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Upprörs inte över den framgångsrike

som genomför sina intriger.

8Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!

Reta inte upp dig, för det medför bara ont.

9De som gör ont ska utrotas,

men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,

och du söker på hans plats, men han finns inte där.

11Men de ödmjuka får ärva landet

och glädjas åt stor frid[a].

12Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige

och biter samman sina tänder mot honom.

13Men Herren ler åt honom,

för han ser hans dag komma.

14De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar

för att slå ner de fattiga och förtryckta,

slakta dem som är uppriktiga.

15Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,

och alla deras bågar ska brytas sönder.

16Den rättfärdiges små ägodelar är bättre

än många gudlösas rikedom[b].

17De gudlösas makt ska brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren känner till de frommas levnadsdagar,

och deras arv består för evigt.

19De kommer inte på skam i onda tider,

i tider av hunger har de gott om mat.

20Men de gudlösa går under,

Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,

de försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.

Den rättfärdige är generös med sina gåvor.

22De som välsignas av Herren ska ärva landet,

men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23Herren gör människans steg stadiga,

han gläder sig över hennes väg.

24Om hon snubblar faller hon inte,

för Herren fattar hennes hand.

25Jag har varit ung och är nu gammal,

men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,

ej heller hans barn tigga om bröd.

26Han är alltid generös och lånar ut till andra,

och hans barn är till välsignelse[c].

27Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

så får du bo där för evigt.

28Herren älskar rättvisa,

och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,

men de gudlösas efterkommande ska förgås.

29De rättfärdiga ska få ärva landet

och bo där för all framtid.

30Den rättfärdiges mun talar visdom

och hans tunga det som är rätt.

31Hans Guds lag finns i hans inre,

och hans fötter vacklar inte.

32Den gudlöse spionerar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld

och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34Vänta på Herren och håll dig på hans väg.

Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.

När de onda utrotas, ska du få se det.

35Jag såg en gudlös våldsverkare,

som bredde ut sig likt ett frodigt träd.[d]

36Men det var snart över och han var borta.

Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige

– det finns en framtid för fridens man!

38Men syndarna förgås allesammans,

och de gudlösas framtid skärs av.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras fästning i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

han befriar dem från de gudlösa

och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.

Notas al pie

  1. 37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv.
  2. 37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom.
  3. 37:26 Eller …hans barn är välsignade.
  4. 37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.