The Message

Psalm 37

A David Psalm

11-2 Don’t bother your head with braggarts
    or wish you could succeed like the wicked.
In no time they’ll shrivel like grass clippings
    and wilt like cut flowers in the sun.

3-4 Get insurance with God and do a good deed,
    settle down and stick to your last.
Keep company with God,
    get in on the best.

5-6 Open up before God, keep nothing back;
    he’ll do whatever needs to be done:
He’ll validate your life in the clear light of day
    and stamp you with approval at high noon.

Quiet down before God,
    be prayerful before him.
Don’t bother with those who climb the ladder,
    who elbow their way to the top.

8-9 Bridle your anger, trash your wrath,
    cool your pipes—it only makes things worse.
Before long the crooks will be bankrupt;
    God-investors will soon own the store.

10-11 Before you know it, the wicked will have had it;
    you’ll stare at his once famous place and—nothing!
Down-to-earth people will move in and take over,
    relishing a huge bonanza.

12-13 Bad guys have it in for the good guys,
    obsessed with doing them in.
But God isn’t losing any sleep; to him
    they’re a joke with no punch line.

14-15 Bullies brandish their swords,
    pull back on their bows with a flourish.
They’re out to beat up on the harmless,
    or mug that nice man out walking his dog.
A banana peel lands them flat on their faces—
    slapstick figures in a moral circus.

16-17 Less is more and more is less.
    One righteous will outclass fifty wicked,
For the wicked are moral weaklings
    but the righteous are God-strong.

18-19 God keeps track of the decent folk;
    what they do won’t soon be forgotten.
In hard times, they’ll hold their heads high;
    when the shelves are bare, they’ll be full.

20 God-despisers have had it;
    God’s enemies are finished—
Stripped bare like vineyards at harvest time,
    vanished like smoke in thin air.

21-22 Wicked borrows and never returns;
    Righteous gives and gives.
Generous gets it all in the end;
    Stingy is cut off at the pass.

23-24 Stalwart walks in step with God;
    his path blazed by God, he’s happy.
If he stumbles, he’s not down for long;
    God has a grip on his hand.

25-26 I once was young, now I’m a graybeard—
    not once have I seen an abandoned believer,
    or his kids out roaming the streets.
Every day he’s out giving and lending,
    his children making him proud.

27-28 Turn your back on evil,
    work for the good and don’t quit.
God loves this kind of thing,
    never turns away from his friends.

28-29 Live this way and you’ve got it made,
    but bad eggs will be tossed out.
The good get planted on good land
    and put down healthy roots.

30-31 Righteous chews on wisdom like a dog on a bone,
rolls virtue around on his tongue.
His heart pumps God’s Word like blood through his veins;
    his feet are as sure as a cat’s.

32-33 Wicked sets a watch for Righteous,
he’s out for the kill.
God, alert, is also on watch—
    Wicked won’t hurt a hair of his head.

34 Wait passionately for God,
don’t leave the path.
He’ll give you your place in the sun
    while you watch the wicked lose it.

35-36 I saw Wicked bloated like a toad,
croaking pretentious nonsense.
The next time I looked there was nothing—
    a punctured bladder, vapid and limp.

37-38 Keep your eye on the healthy soul,
scrutinize the straight life;
There’s a future
    in strenuous wholeness.
But the willful will soon be discarded;
    insolent souls are on a dead-end street.

39-40 The spacious, free life is from God,
it’s also protected and safe.
God-strengthened, we’re delivered from evil—
    when we run to him, he saves us.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 37

Psalmul 37[a]

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi
    şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,
căci ei se usucă repede ca iarba
    şi se veştejesc precum verdeaţa!

Încrede-te în Domnul şi fă binele!
    Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie[b]!
Desfătarea ta să fie Domnul
    şi El va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului,
    încrede-te în El, şi El va lucra.
El va face să răsară dreptatea ta ca zorii
    şi cauza ta dreaptă[c] – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El,
    nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui,
        a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

Renunţă la mânie, părăseşte furia!
    Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!
Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiţi,
    dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10 Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi;
    te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.
11 Cei blânzi însă vor moşteni ţara[d]
    şi se vor bucura de belşug de pace!

12 Cel rău unelteşte împotriva celui drept,
    scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13 Dar Stăpânul râde de el,
    căci ştie că-i soseşte şi lui ziua.

14 Cei răi îşi scot sabia,
    îşi încordează arcul,
ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
    să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.
15 Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi,
    iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puţinul celui drept,
    decât belşugul multor răi,
17 căci braţele celor răi vor fi frânte,
    dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18 Domnul cunoaşte zilele celor integri.
    Moştenirea lor va fi pe vecie.
19 Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea,
    iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20 Cei răi vor pieri însă,
    iar duşmanii Domnului vor fi
ca cele mai frumoase păşuni;
    vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi;
    cel drept însă este milos şi înapoiază.
22 Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara,
    dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi stârpiţi.

23 Domnul întăreşte paşii omului,
    atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.
24 Când acesta cade, nu este doborât de tot,
    căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe
    nu am văzut vreun om drept părăsit,
        nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26 El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut,
    iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare[e].

27 Deci depărtează-te de rău şi fă binele!
    Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!
28 Domnului Îi place să facă dreptate
    şi nu-Şi părăseşte credincioşii!

Totdeauna ei sunt păziţi,
    dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.
29 Cei drepţi vor moşteni ţara,
    o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte,
    iar limba lui grăieşte cu dreptate.
31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său,
    şi astfel picioarele[f] nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândeşte pe cel drept,
    căutând să-l omoare,
33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui
    şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduieşte în Domnul
    şi păzeşte calea Lui,
iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara
    şi vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui,
    întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.
36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era;[g]
    l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru,
    căci omul paşnic are viitor!
38 Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii;
    viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul,
    Care le este refugiu în vreme de necaz.
40 Domnul îi ajută şi îi scapă;
    îi scapă de cei răi şi îi eliberează,
        pentru că au căutat scăparea la El.

Notas al pie

  1. Psalmii 37:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 37:3 Lit.: paşte credincioşia; sau: paşte în siguranţă (cu sensul de: bucură-te de siguranţă)
  3. Psalmii 37:6 Lit: judecata
  4. Psalmii 37:11 Lit.: pământul
  5. Psalmii 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
  6. Psalmii 37:31 Lit.: paşii
  7. Psalmii 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este