The Message

Psalm 37

A David Psalm

11-2 Don’t bother your head with braggarts
    or wish you could succeed like the wicked.
In no time they’ll shrivel like grass clippings
    and wilt like cut flowers in the sun.

3-4 Get insurance with God and do a good deed,
    settle down and stick to your last.
Keep company with God,
    get in on the best.

5-6 Open up before God, keep nothing back;
    he’ll do whatever needs to be done:
He’ll validate your life in the clear light of day
    and stamp you with approval at high noon.

Quiet down before God,
    be prayerful before him.
Don’t bother with those who climb the ladder,
    who elbow their way to the top.

8-9 Bridle your anger, trash your wrath,
    cool your pipes—it only makes things worse.
Before long the crooks will be bankrupt;
    God-investors will soon own the store.

10-11 Before you know it, the wicked will have had it;
    you’ll stare at his once famous place and—nothing!
Down-to-earth people will move in and take over,
    relishing a huge bonanza.

12-13 Bad guys have it in for the good guys,
    obsessed with doing them in.
But God isn’t losing any sleep; to him
    they’re a joke with no punch line.

14-15 Bullies brandish their swords,
    pull back on their bows with a flourish.
They’re out to beat up on the harmless,
    or mug that nice man out walking his dog.
A banana peel lands them flat on their faces—
    slapstick figures in a moral circus.

16-17 Less is more and more is less.
    One righteous will outclass fifty wicked,
For the wicked are moral weaklings
    but the righteous are God-strong.

18-19 God keeps track of the decent folk;
    what they do won’t soon be forgotten.
In hard times, they’ll hold their heads high;
    when the shelves are bare, they’ll be full.

20 God-despisers have had it;
    God’s enemies are finished—
Stripped bare like vineyards at harvest time,
    vanished like smoke in thin air.

21-22 Wicked borrows and never returns;
    Righteous gives and gives.
Generous gets it all in the end;
    Stingy is cut off at the pass.

23-24 Stalwart walks in step with God;
    his path blazed by God, he’s happy.
If he stumbles, he’s not down for long;
    God has a grip on his hand.

25-26 I once was young, now I’m a graybeard—
    not once have I seen an abandoned believer,
    or his kids out roaming the streets.
Every day he’s out giving and lending,
    his children making him proud.

27-28 Turn your back on evil,
    work for the good and don’t quit.
God loves this kind of thing,
    never turns away from his friends.

28-29 Live this way and you’ve got it made,
    but bad eggs will be tossed out.
The good get planted on good land
    and put down healthy roots.

30-31 Righteous chews on wisdom like a dog on a bone,
rolls virtue around on his tongue.
His heart pumps God’s Word like blood through his veins;
    his feet are as sure as a cat’s.

32-33 Wicked sets a watch for Righteous,
he’s out for the kill.
God, alert, is also on watch—
    Wicked won’t hurt a hair of his head.

34 Wait passionately for God,
don’t leave the path.
He’ll give you your place in the sun
    while you watch the wicked lose it.

35-36 I saw Wicked bloated like a toad,
croaking pretentious nonsense.
The next time I looked there was nothing—
    a punctured bladder, vapid and limp.

37-38 Keep your eye on the healthy soul,
scrutinize the straight life;
There’s a future
    in strenuous wholeness.
But the willful will soon be discarded;
    insolent souls are on a dead-end street.

39-40 The spacious, free life is from God,
it’s also protected and safe.
God-strengthened, we’re delivered from evil—
    when we run to him, he saves us.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 37

De gudløses straf og de gudfrygtiges fremtid

1En sang af David.[a]

At de onde synes at klare sig godt
    må ikke få dig til at misunde dem,
for der kommer en dag, hvor det hele er forbi,
    og de vil falme og visne som blomster.

Bestræb dig på at leve ærligt og sandt.
    Sæt din lid til Herren og gør det gode.
Så vil du opleve glæden fra Herren,
    og han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker.

Din fremtid skal du lægge i Herrens hænder,
    stol på ham, så griber han ind.
Bliver du udsat for falske anklager,
    vil Herren selv bevise din uskyld.

Er der en synder, som klarer sig godt,
    skal du ikke blive sur over det.
Sæt dig stille i Herrens nærhed,
    vent tålmodigt, så griber han ind.

For selv om det ikke ser retfærdigt ud,
    skal du ikke fare op i vrede.
De onde får deres straf engang,
    men de, som adlyder Herren, har en lovende fremtid.

10 Glem ikke, at det snart er ude med de onde,
    går man ud og leder efter dem, finder man dem ikke.
11 Men de ydmyge har en fremtid i landet,
    de skal leve i fremgang og fred.

12 Hvorfor er de onde så fulde af had?
    De viger ikke tilbage for at angribe de uskyldige.
13 Men Herren ryster på hovedet ad dem,
    for han ved, at regnskabets time kommer.

14 Intet kan åbenbart standse deres ondskab,
    de griber sværdet og spænder buen.
De overfalder de svage og værgeløse
    og udrydder uskyldige mennesker.
15 Men sværdet skal ramme deres egne hjerter,
    og deres buer skal brækkes itu.

16 Jeg foretrækker gudsfrygt og nøjsomhed
    frem for at få del i forbryderes overflod,
17 for de onde vil uvægerligt få deres straf,
    men Herren velsigner de retsindige.

18 Kun de gudfrygtige har et håb for fremtiden,
    for Herren er hos dem og hjælper dem.
19 I vanskelige tider svigter han dem ikke,
    midt i hungersnøden sørger han for dem.

20 Lovløse mennesker vil få deres straf,
    for Herrens fjender vil ende i en ovn,
        de vil forgå i flammer og røg.

21 Medlidenhed og gavmildhed kendetegner de gudfrygtige,
    mens de gudløse låner uden at betale tilbage.
22 De, som Herren vedkender sig, får landet i eje,
    mens de, som han forkaster, bliver udryddet.

23 Når vi vælger Herrens vej,
    vil han lede vore skridt.
24 Når vi snubler, falder vi ikke,
    for han holder os i hånden.

25 Overalt hvor jeg har færdedes i mit lange liv,
    har jeg aldrig set de gudfrygtige ladt i stikken
        eller deres børn tigge om brød.
26 For de er gavmilde og låner ud med glæde,
    deres børn er til velsignelse for mange.

27 Pas på at holde dig fra det onde og gøre det gode,
    så vil du opleve fremgang og fred.
28 For Herren er god,
    han svigter aldrig dem, der tjener ham.
Han vil altid beskytte og hjælpe dem,
    men den gudløses slægt skal udryddes.
29 De gudfrygtige skal arve landet
    og bo der til evig tid.

30 Retsindige mennesker taler med visdom
    og handler ret.
31 Guds lov er skrevet i deres hjerter,
    derfor farer de aldrig vild.

32 Skurke lægger sig ofte i baghold
    og prøver at få ram på de uskyldige.
33 Men Herren svigter ikke dem, der stoler på ham,
    han får dem frikendt, hvis de stilles for retten.

34 Tålmodigt må du vente på Herren og vandre på hans vej.
    Så vil du få landet i eje.
        Du får lov at se de gudløses undergang.

35 Voldsmænd er store og stærke
    som mægtige knejsende træer.
36 Men går man senere forbi deres hus, er de væk.
    Det er forgæves at kigge efter dem.

37 Ydmyge og ærlige mennesker bør du lægge mærke til,
    for de, der skaber fred, har en lykkelig fremtid.
38 Men gudløse oprørere skal udryddes,
    de onde har ingen fremtid.
39 Herren beskytter dem, der adlyder ham,
    han redder dem ud af deres problemer.
40 Han hjælper dem og befrier dem,
    han redder dem fra de ondes angreb,
        for de søger tilflugt hos ham.

Notas al pie

  1. 37,1 Sangen er akrostisk, dvs. hvert afsnit begynder med et nyt bogstav i alfabetisk rækkefølge. I oversættelsen har vi udeladt de udanske bogstaver c, q, w, x, z, så rækkefølgen bliver a, b, d, e, f, g, h…