The Message

Psalm 36

A David Psalm

11-4 The God-rebel tunes in to sedition—
    all ears, eager to sin.
He has no regard for God,
    he stands insolent before him.
He has smooth-talked himself
    into believing
That his evil
    will never be noticed.
Words gutter from his mouth,
    dishwater dirty.
Can’t remember when he
    did anything decent.
Every time he goes to bed,
    he fathers another evil plot.
When he’s loose on the streets,
    nobody’s safe.
He plays with fire
    and doesn’t care who gets burned.

5-6 God’s love is meteoric,
    his loyalty astronomic,
His purpose titanic,
    his verdicts oceanic.
Yet in his largeness
    nothing gets lost;
Not a man, not a mouse,
    slips through the cracks.

7-9 How exquisite your love, O God!
    How eager we are to run under your wings,
To eat our fill at the banquet you spread
    as you fill our tankards with Eden spring water.
You’re a fountain of cascading light,
    and you open our eyes to light.

10-12 Keep on loving your friends;
    do your work in welcoming hearts.
Don’t let the bullies kick me around,
    the moral midgets slap me down.
Send the upstarts sprawling
    flat on their faces in the mud.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 36

Psalmul 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău
    se află înăuntrul inimii mele:
Nu este frică de Dumnezeu
    înaintea ochilor lui.[a]
Căci se măguleşte prea mult în ochii săi
    ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.
Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare;
    a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.
Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său,
    stă pe o cale care nu este bună
        şi nu respinge răul.

Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri
    şi credincioşia Ta – până la nori!
Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu
    şi judecata Ta – ca adâncul cel mare!
Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!
    Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
    fiii oamenilor.[b]
Ei se satură de belşugul casei Tale
    şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieţii
    şi prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc,
    şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru,
    iar mâna celor răi să nu mă izgonească!
12 Au şi căzut făcătorii de rele!
    Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!

Notas al pie

  1. Psalmii 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbeşte celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
  2. Psalmii 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost / îngeri şi oameni, deopotrivă.