The Message

Psalm 36

A David Psalm

11-4 The God-rebel tunes in to sedition—
    all ears, eager to sin.
He has no regard for God,
    he stands insolent before him.
He has smooth-talked himself
    into believing
That his evil
    will never be noticed.
Words gutter from his mouth,
    dishwater dirty.
Can’t remember when he
    did anything decent.
Every time he goes to bed,
    he fathers another evil plot.
When he’s loose on the streets,
    nobody’s safe.
He plays with fire
    and doesn’t care who gets burned.

5-6 God’s love is meteoric,
    his loyalty astronomic,
His purpose titanic,
    his verdicts oceanic.
Yet in his largeness
    nothing gets lost;
Not a man, not a mouse,
    slips through the cracks.

7-9 How exquisite your love, O God!
    How eager we are to run under your wings,
To eat our fill at the banquet you spread
    as you fill our tankards with Eden spring water.
You’re a fountain of cascading light,
    and you open our eyes to light.

10-12 Keep on loving your friends;
    do your work in welcoming hearts.
Don’t let the bullies kick me around,
    the moral midgets slap me down.
Send the upstarts sprawling
    flat on their faces in the mud.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 36

Menneskets ondskab og Guds godhed

1Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David.

Onde mennesker har et oprørsk hjerte,
    de har ingen respekt for Gud.
De er blændet af deres eget hovmod,
    de vil ikke erkende deres egen synd.
Deres tale er løgn og bedrag,
    de er ligeglade med, hvad der er ret og rigtigt.
De ligger om natten og lægger onde planer,
    de gør bevidst det, de ved, er forkert,
        i stedet for at tage afstand fra det onde.

Herre, din nåde er uden ende,
    din trofasthed er uden begrænsning.
Din godhed er uden sidestykke,
    din visdom er ufattelig som havets dyb.
        Du holder hånden over både mennesker og dyr.
Hvor er din kærlighed fantastisk, Gud,
    mennesker søger ly i dine vingers skygge.
De nyder velsignelsen fra dit eget bord,
    og du lader dem drikke af din herligheds kilde.
10 Du er den, der giver liv til os alle,
    du er Lyset, som oplyser vores indre.
11 Din kærlighed omslutter dem, der følger dig,
    de oprigtige af hjertet kan regne med din hjælp.

12 Lad ikke de hovmodige trampe mig ned,
    eller gudløse mennesker jage mig bort.
13 Jeg ved, at de onde vil få deres straf,
    de bliver slået ud, så de ikke rejser sig igen.