The Message

Psalm 33

11-3 Good people, cheer God!
    Right-living people sound best when praising.
Use guitars to reinforce your Hallelujahs!
    Play his praise on a grand piano!
Invent your own new song to him;
    give him a trumpet fanfare.

4-5 For God’s Word is solid to the core;
    everything he makes is sound inside and out.
He loves it when everything fits,
    when his world is in plumb-line true.
Earth is drenched
    in God’s affectionate satisfaction.

6-7 The skies were made by God’s command;
    he breathed the word and the stars popped out.
He scooped Sea into his jug,
    put Ocean in his keg.

8-9 Earth-creatures, bow before God;
    world-dwellers—down on your knees!
Here’s why: he spoke and there it was,
    in place the moment he said so.

10-12 God takes the wind out of Babel pretense,
    he shoots down the world’s power-schemes.
God’s plan for the world stands up,
    all his designs are made to last.
Blessed is the country with God for God;
    blessed are the people he’s put in his will.

13-15 From high in the skies God looks around,
    he sees all Adam’s brood.
From where he sits
    he overlooks all us earth-dwellers.
He has shaped each person in turn;
    now he watches everything we do.

16-17 No king succeeds with a big army alone,
    no warrior wins by brute strength.
Horsepower is not the answer;
    no one gets by on muscle alone.

18-19 Watch this: God’s eye is on those who respect him,
    the ones who are looking for his love.
He’s ready to come to their rescue in bad times;
    in lean times he keeps body and soul together.

20-22 We’re depending on God;
    he’s everything we need.
What’s more, our hearts brim with joy
    since we’ve taken for our own his holy name.
Love us, God, with all you’ve got—
    that’s what we’re depending on.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 33

Lovsang om Herrens magt og trofasthed

1Råb af glæde, I, der kender Herren.
    Det er godt at prise og lovsynge ham.
Spil en takkesang på lyren,
    skøn musik på den ti-strengede harpe.
Syng en ny sang for Herren,
    spil smukt på lyren og råb af fryd.

For Herrens bud er gode,
    og alt, hvad han gør, er rigtigt.
Han elsker det rette og gode,
    hans nåde mærkes i hele verden.
Da Herren talte, blev himlen skabt,
    alle stjerner blev til på hans ord.
Han samlede vandet, så det blev til hav,
    han dannede et mægtigt vandreservoir.
Hele jorden bør give ham ære,
    alle mennesker bør vise ham respekt.
Et ord fra ham satte verden i gang,
    på hans befaling blev jorden til.
10 Herren ødelægger folkenes planer
    og forhindrer deres mange intriger.
11 Men Herrens planer står fast for evigt,
    hans tanker bliver altid til virkelighed.
12 Lykkeligt er det folk, som har Herren til Gud,
    dem han valgte som sit ejendomsfolk.

13 Herren ser ned fra Himlen,
    han ser på alle menneskene.
14 Fra sin bolig iagttager han dem alle,
    han holder øje med verdens befolkning.
15 Det er ham, der har skabt dem alle,
    han kender deres motiver og handlinger.
16 En konge sejrer ikke ved sin store hær,
    en helt vinder ikke ved sin egen styrke.
17 Stridsheste kan være nok så stærke,
    det er dog ikke dem, der giver sejren.
18 Men de, der ærer Herren og stoler på ham,
    oplever hans trofasthed og nåde.
19 Han redder dem fra døden
    og hjælper dem i hungersnøden.
20 Vi venter på, at Herren griber ind,
    det er ham, der hjælper og beskytter os.

21 Det er en stor glæde at kende ham,
    vi stoler på hans magt og herlighed.
22 Herre, vis os din trofaste kærlighed,
    til dig alene har vi sat vores håb.