The Message

Psalm 31

A David Psalm

11-2 I run to you, God; I run for dear life.
    Don’t let me down!
    Take me seriously this time!
Get down on my level and listen,
    and please—no procrastination!
Your granite cave a hiding place,
    your high cliff aerie a place of safety.

3-5 You’re my cave to hide in,
    my cliff to climb.
Be my safe leader,
    be my true mountain guide.
Free me from hidden traps;
    I want to hide in you.
I’ve put my life in your hands.
    You won’t drop me,
    you’ll never let me down.

6-13 I hate all this silly religion,
    but you, God, I trust.
I’m leaping and singing in the circle of your love;
    you saw my pain,
    you disarmed my tormentors,
You didn’t leave me in their clutches
    but gave me room to breathe.
Be kind to me, God
    I’m in deep, deep trouble again.
I’ve cried my eyes out;
    I feel hollow inside.
My life leaks away, groan by groan;
    my years fade out in sighs.
My troubles have worn me out,
    turned my bones to powder.
To my enemies I’m a monster;
    I’m ridiculed by the neighbors.
My friends are horrified;
    they cross the street to avoid me.
They want to blot me from memory,
    forget me like a corpse in a grave,
    discard me like a broken dish in the trash.
The street-talk gossip has me
    “criminally insane”!
Behind locked doors they plot
    how to ruin me for good.

14-18 Desperate, I throw myself on you:
    you are my God!
Hour by hour I place my days in your hand,
    safe from the hands out to get me.
Warm me, your servant, with a smile;
    save me because you love me.
Don’t embarrass me by not showing up;
    I’ve given you plenty of notice.
Embarrass the wicked, stand them up,
    leave them stupidly shaking their heads
    as they drift down to hell.
Gag those loudmouthed liars
    who heckle me, your follower,
    with jeers and catcalls.

19-22 What a stack of blessing you have piled up
    for those who worship you,
Ready and waiting for all who run to you
    to escape an unkind world.
You hide them safely away
    from the opposition.
As you slam the door on those oily, mocking faces,
    you silence the poisonous gossip.
Blessed God!
    His love is the wonder of the world.
Trapped by a siege, I panicked.
    “Out of sight, out of mind,” I said.
But you heard me say it,
    you heard and listened.

23 Love God, all you saints;
    God takes care of all who stay close to him,
But he pays back in full
    those arrogant enough to go it alone.

24 Be brave. Be strong. Don’t give up.
    Expect God to get here soon.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 31

Psalm 31

Klagan, bön om räddning

(Ps 71:1-3)

1För körledaren. En psalm av David.

2Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

låt mig aldrig komma på skam.

Befria mig i din rättfärdighet.

3Lyssna till mig,

skynda dig att rädda mig.

Var en klippa för mig, en fästning,

en borg där jag finner frälsning.

4Du är min klippa och min borg.

Led mig, vägled mig för ditt namns skull!

5Frigör mig ur nätet som har gillrats åt mig.

Du är min fästning.

6I dina händer överlämnar jag min ande,

för du befriar mig, Herre, du trofaste Gud.

7Jag hatar dem som tillber avgudar.

Jag förtröstar på Herren.

8Jag jublar av glädje för din nåd.

Du såg mitt lidande

och du såg min själs ångest.

9Du överlämnade mig inte åt min fiende.

Du ledde mig ut i frihet.

10Herre, var nådig mot mig, för jag är i nöd,

mina ögon är matta av sorg,

likaså min kropp och själ.

11Mitt liv försvinner i ångest och mina år i suckan,

min styrka och min kropp håller på

att tyna bort på grund av min skuld.

12För alla mina fienders skull hånas jag,

mina grannar förfärar sig[a] över mig,

och de som ser mig på gatan flyr från mig.

13Jag är lika bortglömd som en död,

jag har blivit som en krossad kruka.

14Jag hör mångas skvaller,

skräck finns på alla håll,

de går samman mot mig

för att röja mig ur vägen.

15Men jag förtröstar på dig, Herre!

Jag säger: ”Du är min Gud.”

16Mina tider ligger i dina händer,

rädda mig ur mina fienders hand,

från dem som förföljer mig.

17Låt ditt ansikte lysa över din tjänare!

Rädda mig i din nåd!

18Herre, låt mig inte komma på skam

när jag ropar till dig.

Låt i stället de gudlösa få skämmas

och lägga sig stilla i dödsriket,

19där deras lögnaktiga läppar till sist har tystnat,

dessa fräcka, som högmodigt och föraktfullt

talar mot de rättfärdiga.

20Stor är din godhet

som du har sparat åt dem som fruktar dig

och som du inför alla ger dem som tar sin tillflykt till dig.

21Du gömmer dem hos dig,

skyddade mot människors sammansvärjning,

du förvarar dem i din hydda

i trygghet mot elaka tungor.

22Välsignad vare Herren,

för han visade mig sin underbara nåd i en belägrad stad.

23Förskräckt tänkte jag: ”Jag är bortstött från dig.”

Men du hörde mina böner,

när jag ropade till dig om hjälp.

24Älska Herren, alla hans fromma.

Herren bevarar de trogna,

men dem som handlar i övermod straffar han strängt.

25Var starka, fatta mod,

alla ni som hoppas på Herren.

Notas al pie

  1. 31:12 Det hebreiska uttryckets innebörd är osäker.