The Message

Psalm 30

A David Psalm

1I give you all the credit, God
    you got me out of that mess,
    you didn’t let my foes gloat.

2-3 God, my God, I yelled for help
    and you put me together.
God, you pulled me out of the grave,
    gave me another chance at life
    when I was down-and-out.

4-5 All you saints! Sing your hearts out to God!
    Thank him to his face!
He gets angry once in a while, but across
    a lifetime there is only love.
The nights of crying your eyes out
    give way to days of laughter.

6-7 When things were going great
    I crowed, “I’ve got it made.
I’m God’s favorite.
    He made me king of the mountain.”
Then you looked the other way
    and I fell to pieces.

8-10 I called out to you, God;
    I laid my case before you:
“Can you sell me for a profit when I’m dead?
    auction me off at a cemetery yard sale?
When I’m ‘dust to dust’ my songs
    and stories of you won’t sell.
So listen! and be kind!
    Help me out of this!”

11-12 You did it: you changed wild lament
    into whirling dance;
You ripped off my black mourning band
    and decked me with wildflowers.
I’m about to burst with song;
    I can’t keep quiet about you.
God, my God,
    I can’t thank you enough.

Het Boek

Psalmen 30

1Een psalm van David. Een speciaal lied voor de inwijding van de tempel.

Ik geef U alle eer en lof, Here,
want U hebt mij uit de put gehaald.
U zorgde ervoor dat mijn vijanden
geen leedvermaak over mij konden hebben.
Naar U heb ik geroepen om hulp,
Here, mijn God,
en U hebt mij genezen.
U gaf mij het leven terug
en redde mij van de dood.
Ik hoefde nog niet te sterven.
Laten al zijn volgelingen
psalmen zingen voor de Here
en zijn heilige naam loven en prijzen.
Want zijn toorn
duurt niet lang,
maar zijn liefde
mogen wij ons hele leven ervaren.
ʼs Avonds
is er droefheid,
maar ʼs morgens
klinkt gejuich.
In mijn overmoed dacht ik altijd
dat mij nooit iets zou overkomen,
want U, Here, hield van mij
en ik stond stevig als een berg.
Maar zodra U Zich voor mij verborg,
was ik alle houvast kwijt.
Ik riep U, Here,
en ik smeekte U om genade:
10 ‘Wat heeft het voor zin
als ik sterf en begraven word?
Het stof kan U niet eren en prijzen
of vertellen over uw trouw!
11 Luister toch, Here, geef mij genade.
Och Here, wilt U mij helpen?’
12 U veranderde mijn droevig gebed
in een blij danklied.
U nam mij mijn rouwkleding af
en bekleedde mij met vreugde.
13 Zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen.
Here, mijn God,
ik zal U altijd blijven prijzen.