The Message

Psalm 30

A David Psalm

1I give you all the credit, God
    you got me out of that mess,
    you didn’t let my foes gloat.

2-3 God, my God, I yelled for help
    and you put me together.
God, you pulled me out of the grave,
    gave me another chance at life
    when I was down-and-out.

4-5 All you saints! Sing your hearts out to God!
    Thank him to his face!
He gets angry once in a while, but across
    a lifetime there is only love.
The nights of crying your eyes out
    give way to days of laughter.

6-7 When things were going great
    I crowed, “I’ve got it made.
I’m God’s favorite.
    He made me king of the mountain.”
Then you looked the other way
    and I fell to pieces.

8-10 I called out to you, God;
    I laid my case before you:
“Can you sell me for a profit when I’m dead?
    auction me off at a cemetery yard sale?
When I’m ‘dust to dust’ my songs
    and stories of you won’t sell.
So listen! and be kind!
    Help me out of this!”

11-12 You did it: you changed wild lament
    into whirling dance;
You ripped off my black mourning band
    and decked me with wildflowers.
I’m about to burst with song;
    I can’t keep quiet about you.
God, my God,
    I can’t thank you enough.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 30

Pangamuyo nga Pagpasalamat

1Ginadayaw ko ikaw, Ginoo,
kay ginluwas mo ako sa katalagman
kag wala mo pagtuguti nga magkalipay ang akon mga kaaway sa akon kahimtangan.
Ginoo nga akon Dios,
nagapangayo ako sang bulig sa imo,
kag gin-ayo mo ako.
Ginluwas mo ako sa kamatayon.
Wala mo pagtuguti nga mapatay ako.

Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Ginoo,
kamo nga iya matutom nga katawhan.
Dayawa ninyo siya bilang pagdumdom sa iya pagkabalaan.
Kay ang iya kaakig wala nagadugay,
pero ang iya kaayo nagapadayon hasta san-o.
Ayhan nagakasubo kita sa kagab-ihon,
pero pag-abot sang kaagahon magakalipay kita.

Sang malig-on ang akon kahimtangan, nagsiling ako nga indi gid ako maano.
Ini tungod sa kaayo mo, Ginoo.
Ginpalig-on mo ako pareho sa isa ka bukid.
Pero sang nagpanago ka sa akon, hinadlukan ako.

Nagpanawag ako sa imo, Ginoo, nga nagapakitluoy.
Siling ko,
“Ano bala ang makuha mo kon mapatay ako?
Makadayaw bala sa imo ang patay nga tawo?
Makasugid bala siya sang imo katutom?
10 Ginoo, pamatii ako kag kaluoyi.
Buligi ako!”

11 Gani, ginbayluhan mo ang akon pagpangasubo sang malipayon nga pagsaot.
Ginpauba mo sa akon ang sako nga ginsul-ob ko sang nagpangasubo ako,
kag ginhatagan mo ako sang kalipay,
12 agod indi lang ako maghipos, kundi magkanta ako sang mga pagdayaw sa imo.
Ginoo nga akon Dios, pasalamatan ko ikaw sa wala sing katapusan.