The Message

Psalm 29

A David Psalm

11-2 Bravo, God, bravo!
    Gods and all angels shout, “Encore!”
In awe before the glory,
    in awe before God’s visible power.
Stand at attention!
    Dress your best to honor him!

God thunders across the waters,
Brilliant, his voice and his face, streaming brightness—
God, across the flood waters.

God’s thunder tympanic,
God’s thunder symphonic.

God’s thunder smashes cedars,
God topples the northern cedars.

The mountain ranges skip like spring colts,
The high ridges jump like wild kid goats.

7-8 God’s thunder spits fire.
God thunders, the wilderness quakes;
He makes the desert of Kadesh shake.

God’s thunder sets the oak trees dancing
A wild dance, whirling; the pelting rain strips their branches.
We fall to our knees—we call out, “Glory!”

10 Above the floodwaters is God’s throne
    from which his power flows,
    from which he rules the world.

11 God makes his people strong.
God gives his people peace.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea