The Message

Psalm 28

A David Psalm

1Don’t turn a deaf ear
    when I call you, God.
If all I get from you is
    deafening silence,
I’d be better off
    in the Black Hole.

I’m letting you know what I need,
    calling out for help
And lifting my arms
    toward your inner sanctum.

3-4 Don’t shove me into
    the same jail cell with those crooks,
With those who are
    full-time employees of evil.
They talk a good line of “peace,”
    then moonlight for the Devil.

Pay them back for what they’ve done,
    for how bad they’ve been.
Pay them back for their long hours
    in the Devil’s workshop;
Then cap it with a huge bonus.

Because they have no idea how God works
    or what he is up to,
God will smash them to smithereens
    and walk away from the ruins.

6-7 Blessed be God
    he heard me praying.
He proved he’s on my side;
    I’ve thrown my lot in with him.

Now I’m jumping for joy,
    and shouting and singing my thanks to him.

8-9 God is all strength for his people,
    ample refuge for his chosen leader;
Save your people
    and bless your heritage.
Care for them;
    carry them like a good shepherd.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 28

Psalm 28

En bön om beskydd, tacksägelse för räddning

1Av David.

Jag ropar till dig, Herre.

Min klippa, var inte stum mot mig.

Om du förblir tyst mot mig,

blir jag lik dem som går ner till graven.

2Hör mina böner, när jag ropar till dig om hjälp

och sträcker mina händer mot det allra heligaste.

3Släpa inte bort mig

tillsammans med de onda och de som gör orätt,

de som talar så vänligt till sina grannar

men går i onda tankar.

4Löna dem efter deras handlingar

och efter deras onda gärningar.

Löna dem efter vad de gjort,

ge dem vad de förtjänar!

5De bryr sig inte om Herrens gärningar,

om allt han har gjort.

Han ska riva ner dem

och inte bygga upp dem igen.

6Välsignad är Herren,

för han har lyssnat till mina böner!

7Herren är min styrka och min sköld.

Jag förtröstade på honom, och han hjälpte mig.

Glädjen bubblar nu i mitt hjärta,

och med min sång vill jag prisa honom.

8Herren är sitt folks styrka

och en räddnings fästning för sin smorde.

9Rädda ditt folk och välsigna din arvedel!

Led dem som en herde,

och bär dem för evigt!