The Message

Psalm 28

A David Psalm

1Don’t turn a deaf ear
    when I call you, God.
If all I get from you is
    deafening silence,
I’d be better off
    in the Black Hole.

I’m letting you know what I need,
    calling out for help
And lifting my arms
    toward your inner sanctum.

3-4 Don’t shove me into
    the same jail cell with those crooks,
With those who are
    full-time employees of evil.
They talk a good line of “peace,”
    then moonlight for the Devil.

Pay them back for what they’ve done,
    for how bad they’ve been.
Pay them back for their long hours
    in the Devil’s workshop;
Then cap it with a huge bonus.

Because they have no idea how God works
    or what he is up to,
God will smash them to smithereens
    and walk away from the ruins.

6-7 Blessed be God
    he heard me praying.
He proved he’s on my side;
    I’ve thrown my lot in with him.

Now I’m jumping for joy,
    and shouting and singing my thanks to him.

8-9 God is all strength for his people,
    ample refuge for his chosen leader;
Save your people
    and bless your heritage.
Care for them;
    carry them like a good shepherd.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!