The Message

Psalm 26

A David Psalm

1Clear my name, God;
    I’ve kept an honest shop.
I’ve thrown in my lot with you, God, and
    I’m not budging.

    Examine me, God, from head to foot,
    order your battery of tests.
Make sure I’m fit
    inside and out

    So I never lose
    sight of your love,
But keep in step with you,
    never missing a beat.

4-5     I don’t hang out with tricksters,
    I don’t pal around with thugs;
I hate that pack of gangsters,
    I don’t deal with double-dealers.

6-7     I scrub my hands with purest soap,
    then join hands with the others in the great circle,
    dancing around your altar, God,
Singing God-songs at the top of my lungs,
    telling God-stories.

8-10     God, I love living with you;
    your house glows with your glory.
When it’s time for spring cleaning,
    don’t sweep me out with the quacks and crooks,
Men with bags of dirty tricks,
    women with purses stuffed with bribe-money.

11-12     You know I’ve been aboveboard with you;
    now be aboveboard with me.
I’m on the level with you, God;
    I bless you every chance I get.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 26

Psalm 26

En oskyldig mans bön

1Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,

för jag har levt ett klanderfritt liv.

Jag har förtröstat på Herren

utan att vackla.

2Sätt mig på prov, Herre,

utforska mig, granska hela mitt innersta!

3För jag har din nåd inför mina ögon

och din sanning som förebild.

4Jag sitter inte tillsammans med lögnare

och håller inte ihop med hycklare.

5Jag hatar de ondas samlingar

och vägrar att sitta hos de gudlösa.

6Jag tvättar mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre.

7Jag höjer min röst till tacksägelse

och förkunnar alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning, ditt hus,

platsen där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,

låt mig inte dö som de blodtörstiga,

10som har båda händerna fulla med onda planer

och högra handen med mutor.

11Men jag lever ett klanderfritt liv.

Befria mig och visa nåd!

12Jag står på fast grund,

och i församlingarna vill jag prisa Herren.