The Message

Psalm 26

A David Psalm

1Clear my name, God;
    I’ve kept an honest shop.
I’ve thrown in my lot with you, God, and
    I’m not budging.

    Examine me, God, from head to foot,
    order your battery of tests.
Make sure I’m fit
    inside and out

    So I never lose
    sight of your love,
But keep in step with you,
    never missing a beat.

4-5     I don’t hang out with tricksters,
    I don’t pal around with thugs;
I hate that pack of gangsters,
    I don’t deal with double-dealers.

6-7     I scrub my hands with purest soap,
    then join hands with the others in the great circle,
    dancing around your altar, God,
Singing God-songs at the top of my lungs,
    telling God-stories.

8-10     God, I love living with you;
    your house glows with your glory.
When it’s time for spring cleaning,
    don’t sweep me out with the quacks and crooks,
Men with bags of dirty tricks,
    women with purses stuffed with bribe-money.

11-12     You know I’ve been aboveboard with you;
    now be aboveboard with me.
I’m on the level with you, God;
    I bless you every chance I get.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!