The Message

Psalm 25

A David Psalm

11-2 My head is high, God, held high;
I’m looking to you, God;
No hangdog skulking for me.

I’ve thrown in my lot with you;
You won’t embarrass me, will you?
Or let my enemies get the best of me?

Don’t embarrass any of us
Who went out on a limb for you.
It’s the traitors who should be humiliated.

Show me how you work, God;
School me in your ways.

Take me by the hand;
Lead me down the path of truth.
You are my Savior, aren’t you?

Mark the milestones of your mercy and love, God;
Rebuild the ancient landmarks!

Forget that I sowed wild oats;
Mark me with your sign of love.
Plan only the best for me, God!

God is fair and just;
He corrects the misdirected,
Sends them in the right direction.

He gives the rejects his hand,
And leads them step-by-step.

10 From now on every road you travel
Will take you to God.
Follow the Covenant signs;
Read the charted directions.

11 Keep up your reputation, God;
Forgive my bad life;
It’s been a very bad life.

12 My question: What are God-worshipers like?
Your answer: Arrows aimed at God’s bull’s-eye.

13 They settle down in a promising place;
Their kids inherit a prosperous farm.

14 God-friendship is for God-worshipers;
They are the ones he confides in.

15 If I keep my eyes on God,
I won’t trip over my own feet.

16 Look at me and help me!
I’m all alone and in big trouble.

17 My heart and kidneys are fighting each other;
Call a truce to this civil war.

18 Take a hard look at my life of hard labor,
Then lift this ton of sin.

19 Do you see how many people
Have it in for me?
How viciously they hate me?

20 Keep watch over me and keep me out of trouble;
Don’t let me down when I run to you.

21 Use all your skill to put me together;
I wait to see your finished product.

22 God, give your people a break
From this run of bad luck.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 25

Salimo la Davide.

1Kwa Inu Yehova, ndipereka moyo wanga.
    Ndimadalira Inu Mulungu wanga.
Musalole kuti ndichite manyazi
    kapena kuti adani anga andipambane.
Aliyense amene amayembekezera kwa Ambuye
    sadzachititsidwa manyazi
koma achinyengo ndiwo adzachititsidwe manyazi
    ndipo sadzakhala ndi chodzitetezera.

Ndidziwitseni njira zanu Inu Yehova,
    phunzitseni mayendedwe anu;
tsogolereni mʼchoonadi chanu ndi kundiphunzitsa,
    pakuti Inu ndinu Mulungu mpulumutsi wanga,
    ndipo chiyembekezo changa chili mwa Inu tsiku lonse.
Kumbukirani Inu Yehova chifundo ndi chikondi chanu chachikulu,
    pakuti ndi zakalekale.
Musakumbukire machimo a ubwana wanga
    ndi makhalidwe anga owukira;
molingana ndi chikondi chanu ndikumbukireni ine,
    pakuti Inu Yehova ndinu wabwino.

Yehova ndi wabwino ndi wolungama;
    choncho Iye akulangiza ochimwa mʼnjira yake.
Amatsogolera odzichepetsa kuti achite zolungama
    ndipo amawaphunzitsa njira zake.
10 Njira zonse za Yehova ndi zachikondi ndi zokhulupirika
    kwa iwo amene amasunga zofuna za pangano lake.
11 Chifukwa cha dzina lanu, Inu Yehova,
    khululukireni mphulupulu zanga, ngakhale kuti ndi zochuluka.
12 Tsono ndani munthu amene amaopa Yehova?
    Yehova adzamulangiza njira yoti ayitsate.
13 Iye adzakhala pa ulemerero masiku ake onse,
    ndipo zidzukulu zake zidzalandira dziko ngati cholowa chawo.
14 Yehova amawulula chinsinsi chake kwa iwo amene amamuopa;
    amawulula pangano lake kwa iwowo.
15 Maso anga ali pa Yehova nthawi zonse,
    pakuti ndi Iye yekha amene adzawonjola mapazi anga mu msampha.

16 Tembenukirani kwa ine ndipo mundikomere mtima,
    pakuti ndili ndekhandekha ndipo ndikuzunzika.
17 Masautso a mu mtima mwanga achulukirachulukira;
    masuleni ku zowawa zanga.
18 Penyani mazunzo anga ndi zovuta zanga
    ndipo mufafanize machimo anga onse.
19 Onani mmene adani anga achulukira
    ndi momwe chidani chawo ndi ine chakulira.
20 Tetezani moyo wanga ndi kundilanditsa;
    musalole kuti ndichite manyazi,
    pakuti ndimathawira kwa Inu.
21 Kukhulupirika ndi kulungama kwanga kunditeteze,
    chifukwa chiyembekezo changa chili mwa Inu.

22 Wombolani Israeli Inu Mulungu,
    ku mavuto ake onse!