The Message

Psalm 20

A David Psalm

11-4 God answer you on the day you crash,
The name God-of-Jacob put you out of harm’s reach,
Send reinforcements from Holy Hill,
Dispatch from Zion fresh supplies,
Exclaim over your offerings,
Celebrate your sacrifices,
Give you what your heart desires,
Accomplish your plans.

When you win, we plan to raise the roof
    and lead the parade with our banners.
May all your wishes come true!

That clinches it—help’s coming,
    an answer’s on the way,
    everything’s going to work out.

7-8 See those people polishing their chariots,
    and those others grooming their horses?
    But we’re making garlands for God our God.
The chariots will rust,
    those horses pull up lame—
    and we’ll be on our feet, standing tall.

Make the king a winner, God;
    the day we call, give us your answer.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 20

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Yehova akuyankhe pamene uli pa msautso;
    dzina la Mulungu wa Yakobo likuteteze.
Iye atumize thandizo kuchokera ku malo ake opatulika;
    akugwirizize kuchokera ku Ziyoni.
Iye akumbukire nsembe zako zonse
    ndipo alandire nsembe zako zopsereza.
            Sela
Akupatse chokhumba cha mtima wako
    ndipo akuthandize kuti zonse wakonza zichitike.
Ife tidzafuwula ndi chimwemwe pamene iwe wapambana
    ndipo tidzanyamula mbendera zathu mʼdzina la Mulungu wathu,
Yehova ayankhe zopempha zako zonse.

Tsopano ndadziwa kuti Yehova amapulumutsa wodzozedwa wake;
    Iye amamuyankha kuchokera kumwamba ku malo ake opatulika
    ndi mphamvu yopulumutsa ya dzanja lake lamanja.
Ena amadalira magaleta ndipo ena akavalo
    koma ife tidzadalira dzina la Yehova Mulungu wathu.
Iwo amagonjetsedwa ndi kugwa,
    koma ife timadzuka ndi kuyima chilili.

Inu Yehova, pulumutsani mfumu!
    Tiyankheni pamene tikuyitanani!