The Message

Psalm 19

A David Psalm

11-2 God’s glory is on tour in the skies,
    God-craft on exhibit across the horizon.
Madame Day holds classes every morning,
    Professor Night lectures each evening.

3-4 Their words aren’t heard,
    their voices aren’t recorded,
But their silence fills the earth:
    unspoken truth is spoken everywhere.

4-5 God makes a huge dome
    for the sun—a superdome!
The morning sun’s a new husband
    leaping from his honeymoon bed,
The daybreaking sun an athlete
    racing to the tape.

That’s how God’s Word vaults across the skies
    from sunrise to sunset,
Melting ice, scorching deserts,
    warming hearts to faith.

7-9 The revelation of God is whole
    and pulls our lives together.
The signposts of God are clear
    and point out the right road.
The life-maps of God are right,
    showing the way to joy.
The directions of God are plain
    and easy on the eyes.
God’s reputation is twenty-four-carat gold,
    with a lifetime guarantee.
The decisions of God are accurate
    down to the nth degree.

10 God’s Word is better than a diamond,
    better than a diamond set between emeralds.
You’ll like it better than strawberries in spring,
    better than red, ripe strawberries.

11-14 There’s more: God’s Word warns us of danger
    and directs us to hidden treasure.
Otherwise how will we find our way?
    Or know when we play the fool?
Clean the slate, God, so we can start the day fresh!
    Keep me from stupid sins,
    from thinking I can take over your work;
Then I can start this day sun-washed,
    scrubbed clean of the grime of sin.
These are the words in my mouth;
    these are what I chew on and pray.
Accept them when I place them
    on the morning altar,
O God, my Altar-Rock,
    God, Priest-of-My-Altar.

Het Boek

Psalmen 19

1Een psalm van David voor de koordirigent.

De hemelen vertellen
over Gods grote eer
en het hemelgewelf spreekt
over zijn scheppend werk.
De ene dag vertelt het
aan de volgende dag
en de ene nacht
aan de volgende nacht.
Het is duidelijk
dat dat geen echte woorden zijn,
het is immers niet te horen.
Toch hoort men die boodschap
over de hele wereld,
overal waar mensen wonen
heeft het nieuws hen bereikt.
Het is alsof God een tent heeft gemaakt
voor de zon,
die ʼs morgens,
blij als een bruidegom,
naar buiten gaat
en zingend zijn weg betreedt
als een gevierde held.
De zon wandelt elke dag
van het ene tot het andere einde van de aarde,
alles ter wereld ervaart haar stralende gloed.
De wet van de Here
is volmaakt en goed,
zij verandert ons leven.
De woorden van de Here
zijn altijd betrouwbaar,
zij geven wijsheid aan de onwetende.
Het bevel van de Here
is een vreugde voor ons hart.
Het gebod van de Here
is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
10 Het ontzag voor de Here
is rein en blijft altijd bestaan.
De voorschriften van de Here
bevatten louter waarheid,
zij zijn altijd rechtvaardig.
11 Zij zijn veel kostbaarder dan goud
en zoeter dan de zuiverste honing,
vers uit de raat.
12 De knecht van God
neemt ze ernstig en leert ervan,
het houden ervan
levert de rijkste beloning op.
13 God, vergeef mij
ook mijn onbewuste zonden,
want wie kent al zijn fouten?
14 Ik ben uw dienaar, Here.
Bewaar mij voor overmoedigheid.
Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven.
Dan kan ik pas echt naar uw wil leven
en zal ik niet zondigen.
15 Ik bid U, Here,
dat alles wat ik zeg met mijn mond
en denk in mijn hart,
naar uw wil mag zijn.
Here, U bent mijn rots en mijn bevrijder.