The Message

Psalm 150

11-6 Hallelujah!
Praise God in his holy house of worship,
    praise him under the open skies;
Praise him for his acts of power,
    praise him for his magnificent greatness;
Praise with a blast on the trumpet,
    praise by strumming soft strings;
Praise him with castanets and dance,
    praise him with banjo and flute;
Praise him with cymbals and a big bass drum,
    praise him with fiddles and mandolin.
Let every living, breathing creature praise God!
    Hallelujah!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 150

Psalmul 150

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt!
    Lăudaţi-L în întinderea cerurilor Lui măreţe!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,
    lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!
Lăudaţi-L în sunet de corn,
    lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!
Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri,
    lăudaţi-L cu instrumente cu corzi şi cu fluiere!
Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare,
    lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!
Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul!